Category:Democratic Party of South Vietnam

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Đảng Dân chủ (tên gọi ban đầu : Liên minh Dân tộc Cách mạng Dân chủ Xã hội, Liên minh Tự do Dân chủ) là một chính đảng tồn tại và hoạt động tại Việt Nam Cộng hòa từ 1967 đến 1969 do cựu Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu thành lập vào năm 1967 tại Sài Gòn nhằm mục đích tham gia cuộc tuyển cử 1967 một cách hợp hiến. Năm 1969, chính đảng này giải tán và được thay thế bởi Mặt trận Quốc gia Dân chủ Xã hội.

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.

N