Category:Ding Ling

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Tiếng Việt: Đinh Linh có nguyên danh là Tưởng Vĩ (蔣偉), tự Tịnh Chỉ (冰之), bút danh Băng Chi (靜芷), Tòng Huyên (從喧) ; bà sinh trưởng trong một tổ ấm tiểu quý tộc tại huyện Lâm Lễ, tỉnh Hồ Nam.

Media in category "Ding Ling"

The following 7 files are in this category, out of 7 total.