Category:Dong Son bronze drums

Wikimedia Commons, 자유로운 미디어 저장소
둘러보기로 이동 검색으로 이동
ドンソン銅鼓 (ja); Tambour de Dong Son (fr); Nekara (jv); กลองมโหระทึก (th); Nekara (id); Gendang Dong Son (ms); 东山鼓 (zh-hans); Dong-Son-Trommel (de); Trống đồng Đông Sơn (vi); Đông Sơn drum (en); 東山鼓 (zh-hant); 東山鼓 (zh); 동손 청동북 (ko) type of bronze drum from Vietnam (en); Di sản văn hoá của người Lạc Việt (tổ tiên của dân tộc Việt Nam, một phần của Bách Việt) (vi); bronze artistique du Viêt Nam (fr); type of bronze drum from Vietnam (en) ドンソンドラム (ja); Trống đồng Việt Nam (vi); Gong Nekara, Gong nekara (id); 동손 동고 (ko); 东山鼓, 東山銅鼓 (zh); Dong Son drum (en)
동손 청동북 
type of bronze drum from Vietnam
Tambour-song-da2.jpg
미디어 올리기
다음의 하위 개념임
위치
  • 베트남
전거 통제
ReasonatorScholiaPetScan통계학WikiMapLocator tool관련 KML이 들어있는 문서Search depicted
위키데이터에서 정보상자 데이터 편집하기

하위 분류

다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 6개 가운데 6개입니다.

"Dong Son bronze drums" 분류에 속하는 미디어

다음은 이 분류에 속하는 파일 58개 가운데 58개입니다.