Category:Emperor Ping of Han

語出Wikimedia Commons
跳至導覽 跳至搜尋
<nowiki>Han Pingdi; 劉衎; Liu Kan; Пин-ди; Han Pingdi; Han Pingdi; Emperor Ping of Han; پینگ امپراتور هان; 汉平帝; Ping (Han); 平帝; امبراطور بينج هان; Лю Цзіцзі; 劉衎; 汉平帝; 전한 평제; Emperor Ping of Han; Ping; Han Pingdi; Пин-ди; Ping de Han; Hàn Pêng-tè; 汉平帝; Hán Bình Đế; Ping de Han; Kaisar Ping dari Han; จักรพรรดิฮั่นผิง; Han Pingdi; Han Pingdi; Car Ping od Hana; Car Ping od Hana; Han Pingdi; 漢孝平皇帝; ئیمپراتۆر پینگی ھان; Emperor Ping of Han; پینق; Αυτοκράτορας Πινγκ των Χαν; Emperor Ping of Han; Décimo cuarto Emperador de la Dinastía Han del Imperio chino; 前漢14代; souverain de la dynastie Han; ملك من ويستيرن هان; monarch uit Westelijke Han-dynastie (9v Chr-6); 西汉皇帝; Kaiser der chinesischen westlichen Han-Dynastie; 西汉皇帝; emperor of the Han Dynasty; imperatore cinese della dinastia Han; αυτοκράτορας της κινεζικής δυναστείας Χαν; 西漢皇帝; Liu Kan; 劉箕子; 劉衎; 孝平皇帝; 元宗; 劉衎; 孝平皇帝; 元宗; 孝平皇帝; 元宗; Han Pingdi; Xiaoping; Liu Kan; 劉衎; 孝平皇帝; 元宗; 刘衎; 刘箕子; 刘箕子; 刘衎; Liu Kan</nowiki>
漢孝平皇帝 
西漢皇帝
上傳媒體
出生日期公元前九年
定州市
死亡日期〇〇〇六年二月三日
西安市
死亡方式
 • 殺人
死因
國籍
職業
職務
家族
 • 漢朝皇室
父親
 • 劉興
配偶
 • 漢孝平王皇后
權威控制
在维基数据编辑信息框数据
Emperors of the Han Dynasty
Western Han
 • 1. Gaozu (高祖) (Liu Bang (劉邦), 202 BC–195 BC)
 • 2. Hui (惠帝) (Liu Ying (劉盈), 195 BC–188 BC)
 • 3. Qianshao (少帝恭) (Liu Gong (劉恭), 188 BC–184 BC)
 • 4. Houshao (少帝弘) (Liu Hong (劉弘), 184 BC–180 BC)
 • 5. Wen (文帝) (Liu Heng (劉恆), 180 BC–157 BC)
 • 6. Jing (景帝) (Liu Qi (劉啟), 157 BC–141 BC)
 • 7. Wu (武帝) (Liu Che (劉徹), 141 BC–87 BC)
 • 8. Zhao (昭帝) (Liu Fuling (劉弗陵), 87 BC–74 BC)
 • 9. Marquis of Haihun (海昏侯 / 昌邑王) (Liu He (劉賀), 74 BC)
 • 10. Xuan (宣帝) (Liu Bingyi (劉病已)/Liu Xun (劉詢), 74 BC–49 BC)
 • 11. Yuan (元帝) (Liu Shi (劉奭), 49 BC–33 BC)
 • 12. Cheng (成帝) (Liu Ao (劉驁), 33 BC–7 BC)
 • 13. Ai (哀帝) (Liu Xin (劉欣), 7 BC–1 BC)
 • 14. Ping (平帝) (Liu Kan (劉衎), 1 BC–5 AD)
 • (15.) Ruzi Ying (孺子嬰) (Liu Ying (劉嬰), 6–9)
Eastern Han
 • 1. Guangwu (光武帝) (Liu Xiu (劉秀), 25–57)
 • 2. Ming (明帝) (Liu Zhuang (劉陽), 57–75)
 • 3. Zhang (章帝) (Liu Da (劉炟), 75–88)
 • 4. He (和帝) (Liu Zhao (劉肇), 88–105)
 • 5. Shang (殤帝) (Liu Long (劉隆), 105–106)
 • 6. An (安帝) (Liu Hu (劉祜), 106–125)
 • (7.) Marquess of Beixiang (北鄉侯) (Liu Yi (劉懿), 125)
 • 7. Shun (順帝) (Liu Bao (劉保), 125–144)
 • 8. Chong (沖帝) (Liu Bing (劉炳), 144–145)
 • 9. Zhi (質帝) (Liu Zuan (劉纘), 145–146)
 • 10. Huan (桓帝) (Liu Zhi (劉志), 146–148)
 • 11. Ling (靈帝) (Liu Hong (劉宏), 168–189)
 • 12. Shao (少帝) (Liu Bian (劉辯), 189)
 • 13. Xian (獻帝) (Liu Xie (劉協), 189–220)
中文:漢平帝 (汉平帝)

次類

類有子類如下。

K