Category:Emperor Xuanzong II of Tang

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
<nowiki>Xuān Zong; 李忱; Li Chen; Tang Xuānzong; Xuānzong von Tang; Xuānzong von Tang; Tang Xuānzong; 唐宣宗; Tang Xuānzong; Tang Xuānzong; 宣宗; Tang Xuānzong; Сюань-цзун; 唐宣宗; 唐宣宗; 당 선종; Emperor Xuānzong of Tang; Xuan Zong; Xuānzong; Xuanzong II; Tang Xuānzong; Tang Xuānzong; Đường Tuyên Tông; Xuanzong II; Tang Xuānzong; จักรพรรดิถังเซฺวียนจง; Tông Soan-chong; Keiser Xuānzong av Tang; Car Xuānzong od Tanga; Сюань-цзун; Tang Xuānzong; 唐宣宗; Kaisar Xuānzong dari Tang; Emperor Xuánzong of Tang; Emperor Xuānzong of Tang; 唐宣宗; Tang Xuānzong; imperatore cinese della dinastia Tang; 唐の皇帝; empereur de la dynastie Tang; kinesisk monark; Emperador de la Dinastía Tang del Imperio chino; Імператор династії Тан; monarch uit Tang-dynastie (810-859); император династии Тан (846—859); 唐朝第17位皇帝、宪宗13子(中毒而死); Kaiser von China; Hoàng đế nhà Đường 846–859; Emperor of Tang China from 846 to 859 AD; 당나라의 제16대 황제; 唐朝皇帝; 唐朝皇帝; Li Chen (Xuanzonghuangdi); Xuanzong II; Tang Xuānzong; Tang Xuanzong; Tang Xuānzong; Tang Xuānzong; Tang Xuānzong; Tang Xuānzong; Lý Di; Lý Thầm; Đại Trung; Đại Hiếu hoàng đế; Tang Xuānzong; 宣宗; 聖武獻文孝皇帝; 李怡; 李忱; 李忱(宣宗皇帝); 宣宗 (唐); Tang Xuānzong; Li Chen; Tang Xuanzong; Kaisar Xuānzōng dari Tang; Tang Xuānzong; Tang Xuānzong; Лі Ї; Tang Xuānzong; 李怡; 宣宗; 聖武獻文孝皇帝; 李忱; 李忱(宣宗皇帝); Tang Xuānzong; 李怡; 宣宗; 聖武獻文孝皇帝; 李忱; 李忱(宣宗皇帝); Tang Xuānzong; Emperor Yuanshen Zeming Chengwu Xiangwen Ruize Jianren Shenchung Yidao Daxiao; Li Yi; Shengwu xianwenxiao huangdi; Xuanzong; Li Chen; Li Chen(Xuanzonghuangdi); Xuánzōng; Emperor Xuanzong of Tang; Tang Xuānzong; Tang Xuānzong; 李忱; Tang Xuānzong</nowiki>
Emperor Xuánzong of Tang 
Emperor of Tang China from 846 to 859 AD
Upload media
Name in native language
 • 宣宗
Date of birth27 July 810 (statement with Gregorian date earlier than 1584)
Daming Palace (Chang'an, Tang dynasty)
Date of death7 September 859 (statement with Gregorian date earlier than 1584)
Chang'an (Guannei Circuit, Tang dynasty)
Cause of death
Country of citizenship
Occupation
Position held
Ancestral home
 • Chang'an County
Family
 • House of Li
Father
Mother
 • Empress Dowager Zheng
Sibling
 • Princess Pukang
 • Li Shi
 • Princess Yongjia
 • Princess Yong'an
 • Princess Yongshun
 • Li Shi
 • Princess Yining
 • Princess Nankang
 • Princess Zhenning
 • Li Shi
 • Princess Hengyang
 • Princess Gui
 • Li Mou
 • Li Shi
 • Princess Taihe
 • Li Shi
 • Princess Xuancheng
 • Princess Qiyang Zhuangshu
 • Emperor Muzong of Tang
 • Li Wu
 • Li Ning
 • Li ?
 • Li Kui
 • Li Xin
 • Li Xun
 • Li Xie
 • Li Ke
 • Li Yue
 • Li Cong
 • Li Ti
Child
Authority file
Edit infobox data on Wikidata
Emperors of the Tang Dynasty
 • 1. Gaozu (高祖) (Li Yuan (李淵), 618–626)
 • 2. Taizong (太宗) (Li Shimin (李世民), 626–649)
 • 3. Gaozong (高宗) (Li Zhi (李治), 694–683)
 • 4. Zhongzong (中宗) (Li Xian (李顯), 684)
 • 5. Ruizong (睿宗) (Li Dan (李旦), 684–690)
 • Wu Ze Tian (武則天) (690–705)
 • 6. Zhongzong (中宗) (Li Xian (李顯), 705–710)
 • 7. Shang (殤帝) (Li Chongmao (李重茂), 710)
 • 8. Ruizong (睿宗) (Li Dan (李旦), 710–712)
 • 9. Xuanzong (玄宗) (Li Longji (李隆基), 712–756)
 • 10. Suzong (肅宗) (Li Heng (李亨), 756–762)
 • 11. Daizong (代宗) (Li Yu (李豫), 762–779)
 • 12. Dezong (德宗) (Li Kuo (李适), 779–805)
 • 13. Shunzong (順宗) (Li Song (李誦), 805)
 • 14. Xianzong (憲宗) (Li Chun (李純), 805–820)
 • 15. Muzong (穆宗) (Li Heng (李恆), 820–824)
 • 16. Jingzong (敬宗) (Li Zhan (李湛), 824–827)
 • 17. Wenzong (文宗) (Li Ang (李昂), 827–840)
 • 18. Wuzong (武宗) (Li Chan (李瀍), 840–846)
 • 19. Xuānzong (宣宗) (Li Yi (李怡), 846–859)
 • 20. Yizong (懿宗) (Li Wen (李溫), 859–873)
 • 21. Xizong (僖宗) (Li Yan (李儼), 873–888)
 • 22. Zhaozong (昭宗) (Li Jie (李傑), 888–900)
 • 23. Zhaozong (昭宗) (Li Jie (李傑), 900–901)
 • Li Yu (李裕) (901–904)
 • 24. Ai (哀帝) (Li Zuo (李祚), 904–907)
中文:唐宣宗

Media in category "Emperor Xuanzong II of Tang"

The following 4 files are in this category, out of 4 total.