Category:Emperor Xuanzong of Tang

出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)
ナビゲーションに移動 検索に移動
Emperors of the Tang Dynasty
 • 1. Gaozu (高祖) (Li Yuan (李淵), 618–626)
 • 2. Taizong (太宗) (Li Shimin (李世民), 626–649)
 • 3. Gaozong (高宗) (Li Zhi (李治), 694–683)
 • 4. Zhongzong (中宗) (Li Xian (李顯), 684)
 • 5. Ruizong (睿宗) (Li Dan (李旦), 684–690)
 • Wu Ze Tian (武則天) (690–705)
 • 6. Zhongzong (中宗) (Li Xian (李顯), 705–710)
 • 7. Shang (殤帝) (Li Chongmao (李重茂), 710)
 • 8. Ruizong (睿宗) (Li Dan (李旦), 710–712)
 • 9. Xuanzong (玄宗) (Li Longji (李隆基), 712–756)
 • 10. Suzong (肅宗) (Li Heng (李亨), 756–762)
 • 11. Daizong (代宗) (Li Yu (李豫), 762–779)
 • 12. Dezong (德宗) (Li Kuo (李适), 779–805)
 • 13. Shunzong (順宗) (Li Song (李誦), 805)
 • 14. Xianzong (憲宗) (Li Chun (李純), 805–820)
 • 15. Muzong (穆宗) (Li Heng (李恆), 820–824)
 • 16. Jingzong (敬宗) (Li Zhan (李湛), 824–827)
 • 17. Wenzong (文宗) (Li Ang (李昂), 827–840)
 • 18. Wuzong (武宗) (Li Chan (李瀍), 840–846)
 • 19. Xuānzong (宣宗) (Li Yi (李怡), 846–859)
 • 20. Yizong (懿宗) (Li Wen (李溫), 859–873)
 • 21. Xizong (僖宗) (Li Yan (李儼), 873–888)
 • 22. Zhaozong (昭宗) (Li Jie (李傑), 888–900)
 • 23. Zhaozong (昭宗) (Li Jie (李傑), 900–901)
 • Li Yu (李裕) (901–904)
 • 24. Ai (哀帝) (Li Zuo (李祚), 904–907)
中文:唐玄宗
<nowiki>ཐང་ཞོན་ཙུང་།; 李隆基; Tang Hszüan-cung kínai császár; Thòng Hièn-chûng; Li Longji; Сюань-цзун; Li Longji; Tang Xuanzong; Emperor Xuanzong of Tang; ژوانتسونگ; 唐玄宗; Emperor of China Tang Xuanzong; Xuanzong; 玄宗; Tang Xuanzong; Xuanzong de Tang; שואן-דזונג; Tang Xuanzong; 唐玄宗; 唐玄宗; 唐玄宗; 당 현종; شوانزونج امبراطور تانج; Emperor Xuanzong of Tang; Süan-cung; Emperor Xuanzong of Tang; Xuan Zong; Xuanzong Tang; Tang Xuanzong; Kaisar Tang Xuanzong; Xuanzong; ژوانتسونق; 唐玄宗; Emperador Xuanzong de Tang; Сюань-цзун; Car Xuanzong od Tanga; 唐玄宗; Đường Huyền Tông; Tang Xuanzong; Kaisar Tang Xuanzong; 唐玄宗; Tông Hiân-chong; Dòng Hièng-cŭng; Emperor of China Tang Xuanzong; Emperor of China Tang Xuanzong; 唐玄宗; Тан Сюаньзун; Xuanzong av Tang; Keiser Xuanzong av Tang; Tang Xuanzong; 唐玄宗; Tang Xuanzong; 唐玄宗; ئیمپراتۆر سوانگزۆنگی تانگ; Emperor Xuanzong of Tang; شوانزونغ إمبراطور تانغ; 唐玄宗; จักรพรรดิถังเสฺวียนจง; imperatore cinese; empereur chinois; 唐朝皇帝; 唐朝皇帝; Император Тан; Kaiser Chinas; hoàng đế thứ 7 triều đại nhà Đường; فرمانروای سلسله تانگ; 唐朝第7位、第9代(任)皇帝; Çin'in Tang Hanedanı'nın yedinci imparatoru; 唐朝皇帝; 唐の9代皇帝。睿宗の三男; 唐朝皇帝; شاعر من سلاله تانج الحاكمه; 唐朝皇帝; Імператор Тан; 唐朝皇帝; 唐朝皇帝,在位時爆發安史之亂; 唐朝皇帝; Sexto Emperador de la Dinastía Tang del Imperio chino; Kiinan keisari; 7th emperor of the Tang dynasty, reigning from 713 to 756 CE; kínai uralkodó; čínský císař z dynastie Tchang; keizer van de Chinese Tang-dynastie, mecenas en dichter; 玄宗皇帝; 李隆基; 至道大聖大明孝皇帝; Xuanzong; empereur de Chine Tang Xuanzong; Tang Minghuang; Li Longji; Лі Лунцзі; Li Huangdi; 三郎; 至道大聖大明孝皇帝; 唐明皇; 玄宗; 李隆基; 明皇; 李隆基(孝明皇帝); 李皇帝; 李隆基; 唐明皇; 明皇; 至道大聖大明孝皇帝; 玄宗; 三郎; 李隆基(孝明皇帝); 李皇帝; 三郎; 唐明皇; 至道大聖大明孝皇帝; 李隆基; 明皇; 玄宗; 李隆基(孝明皇帝); 李皇帝; Đường Minh Hoàng; Emperor of China Ming Hwang; Emperor of China Yüan-tsung; Tangminghuang; Emperor of China Kaiyuan; Emperor of China Xiantian; Emperor of China Tʻien-pao; Emperor of China Tʻang Yüan-tsung; Emperor of China Chih-tao-ta-sheng-ta-ming-hsiao-huang-ti; Emperor of China Zhidaodashengdamingxiaohuangdi; Emperor of China Tang Yuanzong; Emperor of China Tang Xuanzong; Emperor of China Tang Minghuang; Emperor of China Hüan Dsung; Emperor of China Tʻang Ming-huang; Emperor of China Ming Huang; Emperor of China Kʻai-yüan; Emperor of China Tianbao; Lung-chi, Emperor of China Li; Emperor of China Tʻang Hsüan-tsung; Emperor of China Hsien-tʻien; Emperor of China Yuanzong; Emperor of China Yuen-tsung; Emperor of China Xuan Zong; Xuan Zong; Longji, Emperor of China Li; Emperor of China Hsüan-tsung; Kaiser Tang Xuanzong China; Emperor of China Hsüan Tsung; Li Longji; Minghuang; Wu Longji; Zhidao dasheng daming xiao huangdi; Xuanzong; Li Longj; empereur de Chine Tang Xuanzong; Xiaominghuangdi; Xuánzōng of Tang; Sanlang; Li Huangdi; Emperor Minghuang of Tang; Tang Minghuang; Tang Xuanzong; čínský císař Tang Minghuang; čínský císař Yuen-tsung; čínský císař Zhidaodashengdamingxiaohuangdi; čínský císař Hüan Dsung; čínský císař Chih-tao-ta-sheng-ta-ming-hsiao-huang-ti; čínský císař Ming Hwang; čínský císař Ming Huang; čínský císař T`ien-pao; čínský císař Xiantian; čínský císař K`ai-yüan; čínský císař Yuanzong; čínský císař Hsüan Tsung; čínský císař Süan-cung; čínský císař Tianbao; čínský císař T`ang Hsüan-tsung; čínský císař Hsien-t`ien; čínský císař Kaiyuan; čínský císař Tang Yuanzong; čínský císař Xuan Zong; čínský císař Yüan-tsung; Li Longji; Li Huangdi</nowiki>
玄宗 
唐の9代皇帝。睿宗の三男
メディアをアップロード
生年月日685年9月8日
長安
死亡年月日762年5月3日
長安
国籍
職業
公職
 • 皇帝 (, 712年–756年)
 • Taishang Huang (756年–762年)
祖籍
 • 長安県
家系
 • 唐朝皇室
 • 昭成竇皇后
兄弟姉妹
 • Princess Jingshan
 • Princess Xueguo
 • Princess Xiguo
 • Princess Jinxian
 • Princess Huoguo
 • Princess Daiguo
 • Princess Liangguo
 • Princess Huaiyang
 • 玉真公主
 • Princess Anxing Zhaohuai
 • Princess Shouchang
 • 李憲
 • Li Chengyi
 • Li Ye
 • Li Fan
 • Li Longti
 • 李ソウ (奉天皇帝)
 • Li Ying
 • 粛宗
 • 李琰 (棣王)
 • Li Yao
 • Li Wan
 • Li Ju
 • Li Yi
 • Li Sui
 • Li Jiao
 • Li Min
 • 李璘
 • 李瑁
 • Li Bin
 • Li Qi
 • Li Huan
 • Li Huang
 • Li Ci
 • Li Gui
 • Li Gong
 • Li Zhen
 • Li Xuan
 • Li Jing
 • Princess Yongmu
 • Princess Changfen
 • Princess Xiaochang
 • Princess Tangchang
 • Princess Lingchang
 • Princess Changshan
 • Princess Wan'an
配偶者
 • Liu
 • Zhao
 • 元献皇后
 • 武恵妃
 • 皇甫淑妃
 • 楊貴妃 (745年–)
 • Empress Wang
 • 梅妃
婚姻関係にないパートナー
署名
典拠管理
ウィキデータ Q9746
ISNI: 0000 0000 7725 7980
VIAF識別子: 107082478
GND識別子: 118998951
アメリカ議会図書館典拠管理識別子: n82071596
フランス国立図書館識別子: 151054083
IdRef識別子: 165732466
CALIS: n2004418591
国立国会図書館典拠ID: 00314477
チェコ国立図書館識別子: jx20060719009
イスラエル国立図書館識別子 (旧): 000305659
NTA PPN識別子: 151131783
韓国国立中央図書館識別子: KAC200307865
イスラエル国立図書館J9U識別子: 987007300838305171
CiNii Books著者ID: DA0383626X
Open Library識別子: OL5717554A
ULAN: 500340217
ヨーロピアナ・エンティティ: agent/base/149752
ウィキデータのInfoboxデータを編集

下位カテゴリ

このカテゴリに属する 5 個のサブカテゴリのうち、 5 個を表示しています。

E

S

T

Y

カテゴリ「Emperor Xuanzong of Tang」にあるメディア

このカテゴリに属する 25 個のファイルのうち、 25 個を表示しています。