Category:Flat burial cairns in Östergötland

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Svenska: Kategori för stensättningar i landskapet Östergötland, Sverige. Stensättningar är flacka gravrösen från sen bronsålder och järnålder. De kan vara oregelbundna, runda, skeppsformade, kvadratiska, rektangulära eller triangulära i formen. En specialform är treuddarna. Stensättningarna skiljer sig från gravhögar och gravrösen genom att vara lägre, men gränsen är flytande. Likaså kan kantkedjan vara så framträdande att stensättningar gränsar till att vara stenkretsar (domarringar och skeppssättningar).