Category:Freising Manuscripts

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Freising Manuscripts, the first Latin-script continuous text in a Slavic language and the oldest document in Slovene.
Slovenščina: Brižinski spomeniki, najstarejši znani zapis v slovenščini in najstarejši latinični zapis v katerem koli slovanskem jeziku.