Category:GSH-18

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: The GSh-18 is a 9 mm semi-automatic pistol developed in the early 1990s at the KBP Instrument Design Bureau in Tula.
Русский: ГШ-18 (индекс ГРАУ — 6П54) — российский пистолет, разработанный в конце 1990-х годов в тульском Конструкторском бюро приборостроения.
Tiếng Việt: GSh-18 là loại súng ngắn bán tự động sử dụng loại đạn 9x19mm Parabellum được thiết kế trong giữa cuối những năm 1990 bởi Cục thiết kế công cụ KBP tại Tula.
中文: GSh-18(俄語:ГШ-18;俄羅斯聯邦國防部導彈與火炮司索引號:6P54/6П54)是一把由俄羅斯聯邦圖拉的槍械製造商KBP儀器設計廠(俄語:Конструкторское бюро приборостроения,簡稱:КБП;俄語羅馬化:Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya,簡稱:KGP;英語:KBP Instrument Design Bureau)在1990年代研製和生產的半自動手槍,亦是最新型俄羅斯軍用制式手槍(備用槍械),發射多種9 × 19 毫米魯格彈,包括俄羅斯所研製的7N21(西里爾字母:7Н21)和7N31(西里爾字母:7Н31)兩種高壓子彈(+P+)。這把手槍的名字來源於它的設計者格里亞澤夫(Vasily Gryazev)和希普諾夫(Arkady G. Shipunov),而數字18是表示其彈匣容量。

Media in category "GSH-18"

The following 53 files are in this category, out of 53 total.