Category:Geography of Minnesota

Wikimedia Commons, 자유로운 미디어 저장소
둘러보기로 이동 검색으로 이동
geografía de Minnesota (es); géographie du Minnesota (fr); Minnesotako geografia (eu); geografia de Minnesota (ca); daearyddiaeth Minnesota (cy); geografia do Minnesota (pt); geografy fan Minnesota (fy); geografia statului Minnesota (ro); география Миннесоты (ru); Minnesotas geografi (sv); geografia Minnesoty (pl); גאוגרפיה של מינסוטה (he); geografie van Minnesota (nl); geografia Minnesoty (sk); geografia del Minnesota (it); Minnesotan maantiede (fi); geography of Minnesota (en); geography of Minnesota (en); geografio de Minesoto (eo); geografie Minnesoty (cs); geografija Minnesote (sl) overview of the geography of Minnesota (en); overview of the geography of Minnesota (en)
geography of Minnesota 
overview of the geography of Minnesota
미디어 올리기
다음 종류에 속함geography of geographic location
다음의 하위 개념임미국의 지리
상위 주제미네소타주
위치 미국
전거 통제
위키데이터에서 정보상자 데이터 편집하기

하위 분류

다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 21개 가운데 21개입니다.

"Geography of Minnesota" 분류에 속하는 미디어

다음은 이 분류에 속하는 파일 13개 가운데 13개입니다.