Category:Grave of Orpiszewski family

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Polski: Grób rodziny Orpiszewskich na cmentarzu parafialnym w Kłóbce. Orpiszewscy są polską rodziną szlacechką, w przeszłości byli właścicielami wsi Kłóbka. Spoczywają tu: ziemianin Władysław Orpiszewski (1822-1881), syn Józefa; jego żona Maria Orpiszewska z Wodzińskich (1819-1896), muza Fryderyka Chopina i Juliusza Słowackiego; ich syn Tadeusz Orpiszewski (1851-1854); ziemianin Stanisław Orpiszewski (1846-1905), syn Lucjana; inżynier budowy kolei Henryk Orpiszewski (1856-1928), syn Ludwika; jego córka Jadwiga Orpiszewska (1899-1922); Jerzy Orpiszewski (1915-1923), syn Jerzego; doktor filozofii, uczestnik Powstania Warszawskiego i ostatni właściciel Kłóbki Ludwik Orpiszewski (1882-1972); jego żona Joanna Orpiszewski z Mielęckich (1880-1932); ich syn Stanisław Orpiszewski (1909-1910); druga żona Ludwika i córka Henryka Orpiszewskiego, Antonina Orpiszewska (1897-1987).
English: Grave of Orpiszewski family on parish cemetery in Kłóbka. Orpiszewski is a polish noble family, in past they were owners of Kłóbka village. Here were buried: land-owner Władysław Orpiszewski (1822-1881), son of Józef; his wive Maria Orpiszewski born Wodziński (1819-1896), muse of Fryderyk Chopin and Juliusz Słowacki; their son Tadeusz Orpiszewski (1851-1854); land-owner Stanisław Orpiszewski (1846-1905), son of Lucjan; railway engineer Henryk Orpiszewski (1856-1928), son of Ludwik; his daughter Jadwiga Orpiszewska (1899-1922); Jerzy Orpiszewski (1915-1923), son of Jerzy; doctor of philosophy, solider of Warsaw Uprising and last owner of Kłóbka Ludwik Orpiszewski (1882-1972); his wife Joanna Orpiszewski born Mielęcki (1880-1932); their son Stanisław Orpiszewski (1909-1910); second wife of Ludwik and daughter of Henryk Orpiszewski, Antonina Orpiszewska (1897-1987).

Media in category "Grave of Orpiszewski family"

The following 3 files are in this category, out of 3 total.