Category:Hanoi Hilton

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Hỏa Lò, or the "Hanoi Hilton" was prisoner-of-war prison in Hanoi during the Vietnam War.
Tiếng Việt: Hỏa Lò là một nhà tù tại trung tâm Hà Nội.