Category:IUCN Possibly Extinct in the Wild species

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

This category lists the species consided as Possibly Extinct in the Wild by World Conservation Union (IUCN).

Status none PEW.svg (IUCN Red List category)

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.