Category:János Kádár

Từ Wikimedia Commons
Jump to navigation Jump to search

János Kádár, né Giovanni Czermanik (May 26, 1912–July 6, 1989), was a Hungarian politician, the communist leader of Hungary from 1956 to 1988, and twice served as Prime Minister of Hungary, from 1956 to 1958 and again from 1961 to 1965.


Kádár János 
János Kádár (fototeca.iiccr.ro).jpg
Hungarian communist politician, prime minister
Wikipedia-logo-v2.svg Wikipedia
Ngày sinh26 tháng 5 năm 1912
Rijeka
Czermanik János József
Ngày mất6 tháng 7 năm 1989
Budapest
Nơi chôn
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Đảng viên của đảng chính trị
Chức vụ
Người phối ngẫu
  • Mária Tamáska
Work location
Giải thưởng
Kiểm soát tính nhất quán
Blue pencil.svg

Các tập tin trong thể loại “János Kádár”

74 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 74 tập tin.