Category:János Kádár

Từ Wikimedia Commons
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

János Kádár, né Giovanni Czermanik (May 26, 1912–July 6, 1989), was a Hungarian politician, the communist leader of Hungary from 1956 to 1988, and twice served as Prime Minister of Hungary, from 1956 to 1958 and again from 1961 to 1965.

kiểm soát tính nhất quán

Các tập tin trong thể loại “János Kádár”

69 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 69 tập tin.