Category:Japanese character for Wikipedia logo

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: This category contains Japanese character candidates for Wikipedia logo. See meta:Wikipedia/Logo.
日本語: ウィキペディアのロゴの候補となる日本語の文字を集めたカテゴリ。meta:Wikipedia/Logow:ja:Wikipedia:井戸端/subj/ウィキペディアロゴの改訂についてを参照のこと。
Tagalog: Ang kategoryang ito ay naglalaman ng mga kandidato sa Hapones na karakter para sa logo ng Wikipedia. Tignan ang meta:Wikipedia/Logo.