Category:Lý Thái Tổ

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Authority control
English: Lý Thái Tổ (Hán tự: , birth name Lý Công Uẩn ) ruled Vietnam as emperor for 19 years from 1009 to 1028 under the Lý Dynasty of which he was the founder.
Tiếng Việt: Lý Thái Tổ (chữ Hán: 李太祖; tên húyLý Công Uẩn 李公蘊; 9741028) là vị vua đầu tiên (10091028) của triều đại nhà Lý.