Category:Linköping central cemetery

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Svenska: Centrala griftegårdarna i Linköping utgörs av sex områden (gamla, norra, nya norra, östra, södra, västra), varav den äldsta anlades 1811. Tillsammans rymmer de 12.000 gravplatser.
English: The official Swedish name is "Centrala griftegårdarna" (link). These are today six adjacent areas (gamla, norra, nya norra, östra, södra, västra), the oldest established in 1811. Together they hold 12,000 graves.