Category:Měnírna Klárov

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Čeština: Praha 1-Malá Strana, čp. 132, Pod Bruskou 2, U Bruských kasáren 3, tramvajová měnírna Klárov (pojmenovaná po prof. K. V. Zengerovi Zengerova stanice). Novoklasicistní budova z let 1930–1934 podle projektu Viléma Kvasničky, postavená na místě bývalých Bruských kasáren, které přiléhaly až k letenské skále. V budově jsou též kanceláře a dva byty. Nárožní objekt se skládá z několika sektorů odlišné dispozice, světlosti a úrovně podlaží. Nejvýše stojí dvoupatrový kancelářský a obytný dům (neobsazené konzoly na pilířích průčelí měly nést sochy), nejníže dlouhé, kolmo k uliční čáře disponované stavení s dvěma podzemními a dvěma zvýšenými nadzemními etážemi a trojlodní halou s transformátory. Mezi oběma sektory, krytými valbovými střechami s prejzy, leží spojovací křídlo ve snížené dvoupatrové úrovni, kryté terasou. Trojúhelný prostor v úhlu mezi sektory vyplňuje přízemní blok hal s polopatrem.

[1] [2] [3].

Podle zprávy z roku 2014 bude DPP měnírnu rekonstruovat, přičemž technologii přesune do prvního podzemního podlaží, stejně se přemístí i transformátorovna PRE distribuce. Podle zprávy z května 2015 chce společnost Property Klárov, kterou přes svou rodinnou nadaci vlastní uhlobaron Petr Pudil, budovu rekonstruovat na luxusní hotel s šesti nadzemními a třemi podzemními podlažími.

Ministerstvo kultury od roku 2014 projednává návrh na prohlášení za kulturní památku. Podle návrhu se jedná o architektonicky i urbanisticky kvalitní technickou stavbu, která reprezentuje vysokou úroveň meziválečné architektury. Památková hodnota předmětného objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Budova se podílí na vytváření historického prostředí dané lokality. [4]
Lion from small coat of arms of the Czech Republic.svg

This is a category about a cultural monument of the Czech Republic,
number:
105772.
Památkový katalog MonumNet MIS hledat obrázky hledat seznamy