Category:Ma Yuan (Han dynasty)

Wikimedia Commons, 자유로운 미디어 저장소
둘러보기로 이동 검색으로 이동
中文:馬援(马援)
English: Ma Yuan


<nowiki>Ma Yuan; Ma Yuan; Ma Yuan; Ma Yuan; Ma Yuan; Mã Viện; Ma Yuan; 马援; 馬援; Ma Yuan; 马援; Ma Yuan; Ma Yuan; Ma Yuan; Ma Yuan; 馬援; 馬援; 馬援; 마원; Ma Yuan; 马援; Ma Jüan; หม่าหยวน; Là một viên tướng người Hán phục vụ dưới trướng Quỳ Ngao sau quy thuận nhà Đông Hán; 中国新末期から後漢初期の武将。光武帝配下。; chinesischer General unter der Han-Dynastie; 후한의 정치인; Chinese general who served during the Eastern Han dynasty.; chiński dowódca w służbie dynastii Han; čínský generál; schrijver uit China (14v Chr-49); 伏波将軍; 文淵; Tướng quân Phục Ba; Phục Ba tướng quân; Ma Woon; Wenyuan; 馬援; 馬伏波; 마복파</nowiki>
마원 
후한의 정치인
미디어 올리기
태어난 날기원전 14년
싱핑시
사망한 날49년
국적
직업
고향
  • Xingping
친아버지
  • Ma Zhong
자녀
친척
  • Ma Ping (자손)
전거 통제
위키데이터 Q953191
ISNI: 0000000063797767
VIAF ID: 60648964
미국 의회도서관 전거 ID: n88244427
네덜란드 국립도서관 저자 ID: 183154312
위키데이터에서 정보상자 데이터 편집하기

하위 분류

다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 3개 가운데 3개입니다.

"Ma Yuan (Han dynasty)" 분류에 속하는 미디어

다음은 이 분류에 속하는 파일 3개 가운데 3개입니다.