Category:Medaila Slovenského kríža

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Medaila Slovenského kríža bola zriadená podľa zákona č. 30/1940 Sl. z. vládou Slovenskej republiky vládnym nariadením č. 155/40 Sl. Z. Na splnomocnenie prezidenta republiky mohol i minister národnej obrany udeliť medailu za statočnosť pred nepriateľom. O udelení medaily sa vystavila listina. Medaila sa mala vrátiť Kancelárii prezidenta, ak bola majiteľovi radu udelená jeho vyššia trieda, ako aj po smrti majiteľa medaily. Medailu strácal ten, kto bol súdom odsúdený pre taký trestný čin, ktorý mal vzápätí stratu tuzemských a cudzozemských radov a civilných vojenských čestných odznakov.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania Slovenská národná rada 14. septembra 1944 zrušila zákonným nariadením č. 16 všetky vyznamenania a čestné odznaky, ktoré boli zriadené po 6. októbri 1938. Vydala zákaz ich používania.


Autorom medaily bol akademický sochár Fraňo Štefunko.

Media in category "Medaila Slovenského kríža"

The following 4 files are in this category, out of 4 total.