Category:Mikhail Svetlov (ship, 1986)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

History[edit]

  • 1986 Built at Österreichische Schiffswerften AG, Korneuburg
    • Yard No.: K751
  • 1985 Named: Mikhail Svetlov (Михаил Светлов); Owned: Ob-Irtyshskoye Rechnoye Parokhodstvo; Flag: Soviet Union
  • 1988 Transferred to Lenskoye Ob'yedinennoye Rechnoye Parokhodstvo
  • 1994 Changed flag: Russia
  • 1999 Sold to Gostinitsy ALROSA Co.