Category:Museum of Cham Sculpture

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: The Museum of Cham Sculpture — a museum of Cham sculptures, located in the Hai Chau district of Đà Nẵng, central Vietnam.
Tiếng Việt: Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng trưng bày hiện vật Chăm quy mô nhất ở Việt Nam, trực thuộc Bảo tàng Đà Nẵng.