Category:OTs-38

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: The OTs-38 Stechkin is a 5-shot, double-action revolver chambered in the silent 7.62x41.5mm SP-4 cartridge.
Русский: 7,62-мм револьвер специальный Стечкина ОЦ-38 — бесшумный револьвер, разработанный Игорем Яковлевичем Стечкиным, конструктором ЦКИБ СОО.
Tiếng Việt: OTs-38 là loại súng ngắn ổ xoay có thiết kế độc đáo nhất từng được chế tạo, được thiết kế bởi TSKIB SOO theo yêu cầu của Dịch vụ an ninh liên bang.

Media in category "OTs-38"

The following 5 files are in this category, out of 5 total.