Category:Pen-y-garn, Ceredigion

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cymraeg: Pentrefan yng Ngheredigion, canolbarth Cymru, tua 4 milltir i'r gogledd-ddwyrain o Aberystwyth yw Pen-y-Garn. Erbyn hyn, ynghyd â'r pentrefan Rhydypennau, mae'n cael ei ystyried fel rhan o bentref cyfagos Bow Street. Mae’r tri lle yn ymestyn ar hyd y briffordd o Aberystwyth i Fachynlleth (A487). Yn ogystal â'r tai ar y briffordd o Ysgol Rhydypennau i lawr i'r Lôn Groes, mae Pen-y-Garn yn cynnwys hefyd yr ystadau tai Cae'r Odyn, Maes y Garn, Bryn Mellion a Maes Ceiro.
English: Pen-y-garn is a small village in the Tirymynach district of Ceredigion, Wales, approximately 4 miles (6 km) north-east of Aberystwyth. Along with the hamlet of Rhydypennau, Pen-y-garn is now often considered to be part of the neighbouring larger village of Bow Street. All three places stretch in a long narrow strip along the main Aberystwyth to Machynlleth road (A487). As well as the houses on the main road from Cross Street (Y Lon Groes) up to Ysgol Rhydypennau, Pen-y-garn also includes the housing estates of Maes Ceiro, Bryn Meillion, Maes y Garn and Cae'r Odyn.

Media in category "Pen-y-garn, Ceredigion"

The following 4 files are in this category, out of 4 total.