Category:Po Nagar

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Po Nagar is a Cham temple tower founded sometime before 781 A.D. and located in the medieval principality of Kauthara, near modern Nha Trang in Vietnam. It is dedicated to Yan Po Nagar, the goddess of the country, who came to be identified with the Hindu goddesses Bhagavati and Mahishasuramardini, and who in Vietnamese is called Thiên Y Thánh Mâu.
Tiếng Việt: Po Nagar hay Tháp Bàngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, ở cửa sông Cái (sông Nha Trang) tại Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía bắc, nay thuộc phường Vĩnh Phước.