Category:Rad Slovenskeho kriza 1940 -1944

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Rad Slovenského kríža bol založený podľa ods. 1, § 1 zákona č. 30/1940 Sl. Z. vládou Slovenskej republiky vládnym nariadením č. 155/40 Sl. Z. zo dňa 8. mája 1940 v znení vl. nar. č. 25/42 Sl. z., vl. nar. 240/42 Sl. z so súhlasom prezidenta republiky.

Rad Slovenského kríža má reťaz a päť tried. V poradí najvyšší je stupeň s reťazou, ostatné sú postupne nižšie.

Odznakmi stupňa s reťazou (Reťaz Radu Slovenského kríža) sú: veľký radový kríž, radová reťaz a radová hviezda.

Odznakmi prvej triedy (Veľkokríž Radu Slovenského kríža) sú veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda.

Odznakmi druhej triedy (Veľkodôstojnícky kríž Radu Slovenského kríža) sú: stredný radový kríž, stredná radová stuha a radová hviezda.

Odznakmi tretej triedy (Veliteľský kríž Radu Slovenského kríža) sú stredný radový kríž a stredná radová stuha.

Odznakmi štvrtej triedy radu (Dôstojnícky kríž Radu Slovenského kríža) sú: stredný radový kríž a malá radová stuha.

Odznakmi piatej triedy (Rytiersky kríž Radu Slovenského kríža) sú malý radový kríž a malá radová stuha.

Prezidentovi republiky na udeľovanie prislúchala prvá trieda radu s radovou reťazou.


Po vypuknutí Slovenského národného povstania Slovenská národná rada 14. septembra 1944 zrušila zákonným nariadením č. 16 všetky vyznamenania a čestné odznaky, ktoré boli zriadené po 6. októbri 1938. Vydala zákaz ich používania.