Category:SJ Class A

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: A was a 4-4-2 steam locomotive used by SJ (Swedish railways) in 1906–19.., manufactured by Nohab and Motala in 1906–1909.
Svenska: Snälltågsloket littera A från 1906 har betecknats som själva vändpunkten mellan äldre och nyare lokbyggnadskonst i Sverige och med hjulställningen 2B1 (Atlantic), överhettare, stavramar, höga gångbord och vindklyvarhytt förebådade loktypen otvivelaktigt en ny era moderna effektiva ånglokstyper. Under en provkörning 1906 med A 1000 uppges det att man nått en högsta hastighet av 137 km/t, men uppgiften är inofficiell. Samtliga 26 lok typ A levererades med treaxliga tendrar typ C, som dock redan 1909-11 utbyttes mot fyraxliga boggietendrar typ A. Ungefär samtidigt bärjade loktypen försvinna från de viktigaste snälltågen och fram till slopningen 1935-39 var den huvudsakliga tjänsten lätta snälltåg och persontog. Åren 1926-27 såldes 5 lok til Ostkustbanan, som lät bygga om loken till sexkopplade (senare SJ littera A3) och 1930 följde SJ exemplet och byggde om 3 lok till sexkopplade och lade samtidigt in en större ångpanna (littera A2). Två lok A 1005 och A 1013 var 1926-32 försedda med torvpulvereldning och treaxliga tendrar typ C. A-loken gjorde tjänst främst på Ostkustbanan fram till elektrifieringen och stod sen i reserv, de sista åren som beredskapslok. A 1001 överfördes 1937 till Järnvägsmuseum. Inför öppnandet av lok- och vagnhallen i Tomteboda 1942 skars loket upp på ena sidan för att visa hur ett ånglok ser ut inuti. Detta lok står i dag på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Media in category "SJ Class A"

The following 2 files are in this category, out of 2 total.