Category:Saint Madonna of Loreto, Trenta

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

{{en|'Saint Madonna of Loreto, Trenta, Municipality of Bovec, northwestern Slovenia. The Baroque church of a local mining community, built in 1690. A cultural monument of local significance (No. 4012).

Slovenščina: Cerkev Device Marije Lavretanske, Trenta (Občina Bovec). Baročna rudarska cerkev, zgrajena leta 1690. Kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 4012).