Category:Svidnik war museum

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Slovenčina: Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník

vzniklo v roku 2004 transformáciou pôvodne samostatného Vojenského múzea vo Svidníku. Pôvodné Duklianske múzeum, ktoré bolo špecializovaným pracoviskom pre výskum a dokumentáciu Karpatsko-duklianskej operácie. Bolo zriadené a sprístupnené verejnosti roku 1969 pri príležitosti 25. výročia bojov o Duklu. Sídli v modernej účelovej budove (projektant Ing. Arch. F. Jesenko). Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky od roku 1994 bolo Duklianske múzeum premenované na Vojenské múzeum vo Svidníku so samostatnou organizáciou, ktorá spravovala cely areál Vojenského prírodného múzea a obidva pamätníky a bolo priamo riadené Vojenským historickým ústavom v Bratislave.
Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea v Piešťanoch, ktorého zriaďovateľom je Vojenský historický ústav v Bratislave.

Expozícia na 680 m2 zobrazuje priebeh bojovej operácie a sústreďuje autentické pamiatky z bojiska (zbrane, uniformy, vojenskú výstroj, zástavy, vyznamenania a pod.). Múzejné zbierky pochádzajú priamo z duklianskeho bojiska, z Vojenského historické ústavu Praha a Múzea čs. armády v Prahe, alebo od súkromníkov, zberateľov a veteránov 2. svetovej vojny, účastníkov karpatsko-duklianskej operácie, SNP a partizánskeho hnutia.

Medzi Pamätníkom Sovietskej armády a objektom Dukelského múzea vo Svidníku bol k 30. výročiu bojov o Duklu (1974) vytvorený Park bojovej družby, v ktorom je sústredená vojenská bojová technika ako súčasť stálej expozície múzea, doplňujúca obraz duklianskeho bojiska.

Pri múzeu pôsobí informačné stredisko so sprievodcovskou službou informujúce o histórii oslobodzovacích bojov v Karpatoch, o partizánskom hnutí a o ilegálnej činnosti na východnom Slovensku.

Do konca 20. storočia bola pracovníkmi múzea venovaná pozornosť vedeckovýskumnej a odbornej dokumentačnej činnosti a bolo tiež vydaných niekoľko knižných publikácií.

Vojenské historické múzeum spravuje areál Vojenského prírodného múzea a pamätníky na Dukle a vo Svidníku a expozíciu partizánskeho hnutia v Ondavskej vrchovine v Tokajíku a pamätník Dargov s ružovým sadom. Plní špecifické úlohy pri ochrane fondov, podieľalo sa aj na kultúrne výchovnej a vzdelávacej činnosti návštevníkov múzea.

Literatúra:

  • Dejiny Slovenského národného povstania 1944; Ecyklopédia odboja a SNP 5. zväzok, Nakladateľstvo Pravda 1984
  • Oficiálne stránky múzea na www.vhu.sk

Subcategories

This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.

Media in category "Svidnik war museum"

The following 40 files are in this category, out of 40 total.