Category:Thérèse de Lisieux

Từ Wikimedia Commons
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Têrêsa thành Lisieux  (1873–1897) Blue pencil.svg wikidata:Q181715 s:en:Author:Thérèse of Lisieux q:en:Thérèse of Lisieux
Têrêsa thành Lisieux
Tên khác
English: Marie-Françoise-Thérèse Martin (birth name)
Saint Thérèse of the Child Jesus and the Holy Face
The Little Flower of Jesus
Français : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face
Miêu tả nữ tu sĩ và thánh Pháp
English: A french Carmelite nun who was canonized by Pope Pius XI on 17 May 1925 and declared a Doctor of the Church by Pope John Paul II on 19 October 1997.
Ngày sinh/mất 2 tháng 1 năm 1873 30 tháng 9 năm 1897
Nơi sinh/mất Alençon Lisieux
Kiểm soát tính nhất quán


Thể loại con

Thể loại này gồm 14 thể loại con sau, trên tổng số 14 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thérèse de Lisieux”

Thể loại này gồm trang sau.

Các tập tin trong thể loại “Thérèse de Lisieux”

44 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 44 tập tin.