Category:Ton Duc Thang's Memorial Park

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ton Duc Thang's Memorial Park, located on the isle Tiger, My Hoa Hung commune, Long Xuyen City, An Giang province. This is one of the 23 monuments Vietnam was ranked national monument special.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc trên cù lao Ông Hổ, thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là một trong số 23 di tích Việt Nam đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.