Category:Tran Le Xuan Villa

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Tran Le Xuan Villa was the villa of Tran Le Xuan and Ngo Dinh Nhu. Today, it houses the National Archives Center IV.
Tiếng Việt: Biệt điện Trần Lệ Xuân từng là dinh thự riêng của Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu. Ngày nay công trình là trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.
 The article Tran Le Xuan Villa on Wikipedia projects: (vi) Biệt điện Trần Lệ Xuân · +/−

Subcategories

This category has only the following subcategory.