Category:Tran Le Xuan Villa

Từ Wikimedia Commons
Jump to navigation Jump to search
English: Tran Le Xuan Villa was the villa of Tran Le Xuan and Ngo Dinh Nhu. Today, it houses the National Archives Center IV.
Tiếng Việt: Biệt điện Trần Lệ Xuân từng là dinh thự riêng của Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu. Ngày nay công trình là trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.
 Bài viết về Tran Le Xuan Villa trên các Wikipedia: (vi) Biệt điện Trần Lệ Xuân · +/−

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Các tập tin trong thể loại “Tran Le Xuan Villa”

25 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 25 tập tin.