Category:Tsezar (ship, 1955)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

History[edit]

  • 1955 Built at VEB Mathias Thesen Werft, Wismar
    • Yard No.: 13006
  • 1955 Named: Ernst Telman (Эрнст Тельман); Owned: Volzhskoye Ob'yedinennoye Rechnoye Parokhodstvo; Flag: Soviet Union
  • 1994 Transferred to SK Volzhskoye Parokhodstvo Co.; Changed flag: Russia
  • 12.2004 Sold to Tsezar Travel Co., Moscow; Renamed: Tsezar (Цезарь)