Category:User vi-N

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Danh sách các thành viên sử dụng tiếng Việttiếng mẹ đẻ.

  • vi-1 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản
  • vi-2 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình
  • vi-3 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát