Category:VR Class Dm7

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: VR Class Dm7 ("lättähattu") was a diesel multiple unit used by Finnish State Railways in 1955–1988.
Suomi: Dm7 oli Valtionrautateiden vuosina 1955–1988 käyttämä dieselmoottorivaunu. Moottorivaunut Dm6 ja Dm7 sekä niiden liitevaunut olivat kansankielellä lättähattuja.
Svenska: Dm7 är rälsbussar (diselmotorvagnar) som tillverkades av Valmet för finska statsjärnvägarna 1955–1963. De, föregångaren Dm6 (1954) och tillhörande vagnar användes i reguljär trafik 1954–1988 (Dm6 till 1974). De ersatt ångloksdragna tåg i lokaltrafiken, som de helt kom att dominera. I folkmun kallades de "lättähattu" (platthatt). Genom sin ringa vikt kunde de trafikera också på banavsnitt i dåligt skick. På 1970-talet drogs lokaltrafiken in på de flesta håll, samtidigt som banorna elektrifierades och motorvagnarna ersattes med eldrivna motorvagnar.