Category:Zhong Kui

Wikimedia Commons, 자유로운 미디어 저장소
둘러보기로 이동 검색으로 이동
<nowiki>Zhong Kui; 鍾馗; Zhong Kui; Zhong Kui; Zhōng Kui; Chung Quỳ; 鍾馗; Džongkujus; 鍾馗; Zhong Kui; Zhong Kui; Zhong Kui; Čung Kchuej; 鍾馗; จง ขุย; Zhong Kui; 종규; Zhong Kui; Shoki; 钟馗; 鍾馗; divinità della mitologia cinese; 中国の民間伝承に伝わる道教系の神; divinité de la mythologie chinoise; Là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ được nhiều người biết đến; deity in Chinese mythology; a kínai mitológiában ördög- és démonűző, védő isten; deity in Chinese mythology; 鐘馗; Shōki; Zhongkui; Shôki; จง เขว่ย; จงขุ่ย; 鍾馗; 赐福镇宅圣君; 驅魔真君; 钟馗; 鎮宅真君; 驅魔辟邪鎮宅真君; 魁斗; Zhongkui; Shōki</nowiki>
종규 
deity in Chinese mythology
ZhongKui-by-GongKai.jpg
미디어 올리기
태어난 날중난산
직업
전거 통제
위키데이터에서 정보상자 데이터 편집하기
English: Zhong Kui (Chinese) a.k.a. Shōki (Japanese "short-form" of the same name).

하위 분류

다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 14개 가운데 14개입니다.

F

"Zhong Kui" 분류에 속하는 문서

이 분류에는 문서 1개만이 속해 있습니다.

"Zhong Kui" 분류에 속하는 미디어

다음은 이 분류에 속하는 파일 87개 가운데 87개입니다.