Category talk:Czech legislative election (2010)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Všechny zde zařazené fotografie jsou IMHO porušením autorských práv. Není žádný důvod, proč by měla být fotografie cizího autorského díla (billboardu) volně licencovatelná; reklamní billboard jistě není dílem trvale umístěným na veřejném prostranství. --Mormegil (talk) 10:09, 27 April 2010 (UTC)

Asi máš pravdu, stejně fotky z Category:Billboards in the Czech Republic. Kdyžtak to nominuj na smazání s nějakým vysvětlením, ať se k tomu vyjádří víc lidí a popř. se to smaže. --Sevela.p 10:38, 27 April 2010 (UTC) Jo a ještě tato kategorie: Category:Election posters in the Czech Republic--Sevela.p 10:42, 27 April 2010 (UTC)
Klíčový problém je v tom, za jakých podmínek jde fotografii nějaké věci považovat za rozmnoženinu (kopii) té věci. Fotky přebalů knih vesměs takový charakter měly, u billboardů je to mnohem spornější. Obvykle se fotka domu nepovažuje za rozmnoženinu domu a fotka člověka se nepovažuje za rozmnoženinu člověka, ale má-li někdo judikáty či argumenty dokládající, že u billboardů by tomu mělo být jinak, nechť je přinese do příslušné diskuse o návrhu na smazání. Mazat je jednoduché, fotit složitější, vykládat zákon z těch tří věcí nejsložitější – to už není práce pro prosté mazače. --ŠJů (talk) 14:22, 31 May 2010 (UTC)
Upozorňuji, že české autorské právo oproti americkému nezavádí explicitně obecný termín "derivative work", ale vychází pouze z exaktní definice "práva dílo užít", které je českým autorským zákonem vymezeno výčtem způsobů užití a regulováno. Z odvozených děl se český zákon výslovně zmiňuje jen o rozmnoženině, v případě audio- a videoděl o záznamu, a o tvůrčím zpracování díla jiného, ostatní formy využití či zobrazení děl jsou mnohem spornější. Těžko lze přípustnost z hlediska českého práva omezovat jen na výjimky obdobné těm, které jsou tradičně definovány v americkém právu. Pokud tedy fotky billboardů podle něčího názoru cosi porušují, měl by ten někdo přijít s konkrétním tvrzením a zdůvodněním, co by měly údajně porušovat, a pak by bylo třeba diskutovat o tom, nakolik je takový výklad správný a nakolik je relevantní vedle jiných možných či správných výkladů. Otázka zde zní: je prostá fotografie billboardu s nějakým plakátem rozmnoženinou toho plakátu či jeho obsahu? Je prostá fotografie billboardu s nějakým plakátem tvůrčím zpracováním jeho obsahu? Neměli bychom také zapomenout na posouzení, jestli využití fotografie v encyklopedické informaci o událostech v naučném projektu nespadá pod použití ke zpravodajským nebo vědeckým účelům. Chápu, že uvažovat, diskutovat a argumetovat leckoho bolí, ale než něco budeme mazat, je lépe dvakrát měřit než řízneme. --ŠJů (talk) 14:35, 31 May 2010 (UTC)
Krom toho připomínám, že § 2 odst. 4 českého autorského zákona toliko říká, že tvůrčí zpracování díla jiného je předmětem práva autorského a že jím není dotčeno právo autora zpracovaného díla, ale tím se ještě neříká, že tvůrčí zpracování díla jiného je vždy zásahem do práv autora původního díla. Formulace je záměrně volena tak, aby práva autora původního díla nenavyšovala, ale pouze zachovala. Český autorský zákon ale bohužel blíže blíže nerozebírá, jaká práva má autor původního díla k dílu, která vznikla jeho zpracováním, ani jaké závazky má autor díla vzniklého tvůrčím zpracováním vůči autorovi původního díla a jaké způsoby tvůrčího zpracování jsou či nejsou zásahem do výsadního užívacího práva autora původního díla k jeho původnímu dílu. Bez judikátů anebo alespoň renomovaných výkladů speciálně k otázce fotografií se dál nehneme a vágnost zákona nepřekleneme. --ŠJů (talk) 14:43, 31 May 2010 (UTC)