Category talk:Engraulidae

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Vào thời nhà Nguyễn. Lúc Nguyễn Ánh bị đánh dạt ra đảo. Không có gì ăn thì thấy đàn cá màu trắng nổi lên. Vớt lên ăn và sống sót . từ đó ông đặt tên là cá cơm.