Category talk:Roman Dmowski

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Українофоб[edit]

"українофоб Роман Дмовський" Передерій І. Г. Про спробу реалізації... --Bulka UA (talk) 22:42, 10 May 2011 (UTC)

  • Ale czy nie ma poważniejszych źródeł, bo w przytoczonym jest tylko 1 (jeden) raz wzmiankowany Dmowski o którym jest powiedziane tylko tyle że niby jest "nacjonalista i ukrainofob". I tyle? Ale autor nie powołuje się na żadne fakty, opinie itp. Będzie lepiej przytoczyć źródła neutralne potwierdzające opinię pani docenta Perederij z Uniwersytetu technicznego w Połtawie. Bogomolov.PL (talk) 13:49, 12 May 2011 (UTC)
  • Наукова стаття э достатньою пыдставою для визнання факту. --Bulka UA (talk) 11:50, 27 May 2011 (UTC)
    • Ale czemu tylko sama pani docent z Uniwersytetu technicznego w Połtawie tylko raz zrobiła wzmiankę a nikt więcej na kuli ziemskiej tego ukrainofobstwa nie zauważył? Czyżby żaden profesor z akademii nauk tego ukrainofobstwa nie widzi? Czy widzi lecz nie mówi, czy mówi lecz nie pisze? Kto więcej z cieszących się szacunkiem w kołach naukowych ekspertów potwierdza lub niepotwierdza tę opinię z Uniwersytetu technicznego w Połtawie? Bogomolov.PL (talk) 14:24, 27 May 2011 (UTC)