Category talk:Tall ships of Sweden

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Why this category?[edit]

What sailing ships are not "tall ships"?

Varför behöver vi den märkliga termen "tall ship"? Vad jag förstår innefattar den vad som på svenska kallas segelfartyg, bara att den förra termen inte har samma historiska förankring och därför är mycket oklarare (om man inte vill definiera den som fartyg som uppfyller villkoren för Tall ships races' kategori A och B; jag tycker en viss tävlings regler bör vara irrelevant för klassifisering på Commons).

--LPfi (talk)

Category:Tall ships hänvisar man tydligen till TSR:s definition, men begränsar sig till fartyg av klass A (råriggade eller över 40 meter). Huruvida besättningsålder skall vägas in är oklart. Jag tycker det är anakronistiskt att kalla äldre segelfartyg för "tall ships" och att fördela segelfartygen enligt denna definition ser jag inte som nyttigt. Problemet gäller förstås hela kategoriträdet. --LPfi (talk) 23:51, 3 November 2009 (UTC)
To the best of my understanding, the term "tall ship" was used by a particular American writer at some point in the 19th century, and the term "stuck" not long after its use. As I understand it, a tall ship must be a deep-water vessel (not a shore vessel) which does not rely upon any source of power other than wind. In this sense, schooners are not technically tall ships as they are primarily designed for coastal travel, not deep water travel. There may be other categories of exclusion as well, but I have not yet found the reference for the original quote. Am working on it, though! KDS444 (talk) 08:25, 27 June 2011 (UTC)