Catwalk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: A catwalk or runway is a narrow, usually elevated, platform used by models to demonstrate clothing and accessories during a fashion show.
Tiếng Việt: Sàn diễn thời trang hay sàn catwalk là một đường băng hẹp, thường là mặt sàn phẳng nằm trong hội trường, dùng cho các người mẫu trình diễn trang phục và phụ kiện trong suốt một buổi trình diễn thời trang. Trong thuật ngữ thời trang, "những gì trên sàn diễn" hay một cái gì đó tương tự có thể dùng để chỉ về cái mới và phổ biến trong thời trang.