Charlotte Brontë

Từ Wikimedia Commons
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
English: Charlotte Brontë (1816–1855) was a English writer.
Italiano: scrittrice inglese

Portraits[sửa]