Chelepteryx collesi

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chelepteryx collesi (Gray) (Anthelidae)