พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Wikimedia Commons, 자유로운 미디어 저장소
(Chulalongkorn에서 넘어옴)
둘러보기로 가기 검색하러 가기
English: HM King Chulalongkorn the Great or Rama V (20 September 1853–23 October 1910) was King of Siam from 1 October 1868 until his death.
ไทย: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์.

Paintings[편집]

Photographs[편집]

Prince[편집]

Coronation[편집]

Portrait[편집]

Family[편집]

Wives[편집]

Children[편집]

Vajirunhis[편집]
Others[편집]

Reign[편집]

Others[편집]

Monuments[편집]

Insignias[편집]

Royal Coat of Arms[편집]

Royal Standard[편집]

Privy Seal[편집]

Royal Monograms[편집]