Churches in Tatras

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Slovenčina: Rímskokatolícke kostoly

Farský kostol apoštolov svätého Petra a Pavla je postavený v Novom Smokovci od roku 2002 . Neogotický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie je dominantou v Starom Smokovci a bol postavený v roku 1888. Kostol Povýšenie svätého Kríža stojí od roku 1937 na Štrbskom Plese. Aj mesto Vysoké Tatry má svoj drevený kostolík. Je od roku 1890 v Dolnom Smokovci a nesie meno Kostol Božského Spasiteľa. Tatranská Lomnica má svoj kostol od roku 1900.

Rímskokatolícke kaplnky

Okrem kostolov je Starom Smokovci aj Kaplnka Panny Márie z roku 1866 a od roku 1936 je kaplnka aj na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese. Svoju kaplnku má aj Tatranská Polianka.

Evanjelické kostoly

Sú postavené v Novom Smokovci, Tatranskej Kotline a Tatranskej Lomnici.