Commons:Šablóny licencií

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Výber licencie na formulári pre nahrávanie

Keď nahrávate súbor na Commons, musíte uviesť jeho licenčný status. Rýchly návod o autorských právach nájdete na autorských právach.

V závislosti na licencii akú zvolíte pomocou menu výber licencie sa do popisnej stránky obrázka vloží tzv. šablóna licencie ako napr. {{GFDL}}. Tá zobrazí na popisnej stránke informácie o licencii a zaradí súbor do správnej kategórie podľa licencie. Tiež môžete vložiť ktorúkoľvek z týchto šablón do poľa Zhrnutie pri nahrávaní. Šablóny je možné si pozrieť a upravovať na stránke [[Template:Názov šablóny]] - napr. Template:GFDL pre {{GFDL}}.

Ako každá zo šablón vyzerá si môžete pozrieť na Commons:Image copyright tags visual. Viac informácií o licencovaní a požadovaných ionformáciách nájdete na Commons:Licencovanie a Commons:Criteria for inclusion.

Voľné diela[edit]

Public domain

Všeobecné[edit]

  • {{PD-Art}} – pre obrázky umeleckých diel, ktorých autor zomrel pred viac ako 70 rokmi.
  • {{PD-self}} – pre diela uvolnené ich autormi.
   • {{PD-user|username}} – pre diela uvolnené ich autormi, ktorý sú zároveň užívateľmi Wikimedia Commons.
   • {{PD-user-en|username}} – pre diela uvolnené ich autormi, ktorý sú zároveň užívateľmi anglickej Wikipedie.
   • {{PD-user-w|kód|projekt|užívateľ}} pro – pre diela uvoľnené ich autormi, ktorý sú zároveň užívateľmi inojazyčnej Wikipédie. kód označuje projekt (napr. „sk“ pre slovensku Wikipédiu, „q:sk:“ pre slovenské Wikicitáty apod.), projekt je čitateľné meno projektu („Wikicitáty“), užívateľ je užívateľské meno užívateľa na cieľovom projekte.
 • {{Anonymous work}} - Anonymné dielo staršie ako 70 rokov.
 • {{PD-PDFnet}} - Diela z wbovej lokality www.pdfnet.dk

Špecifické pre jednotlivé krajiny[edit]

USA[edit]

  • {{PD-US}} – pre obrázky v public domain podľa práva USA (tzn. zverejnené pred rokom 1923 alebo nepožívajúcu ochranu).
  • {{PD-USGov}} – pre obrázky vytvorené federálnou vládou USA, ktorých autorské práva niesu chránené.
   • {{PD-USGov-Atlas}} – pre obrázky z národného atlasu Spojených štátov.
   • {{PD-USGov-CIA}} – pre obrázky od Central Intelligence Agency
    • {{PD-USGov-CIA-WF}} – pre obrázky z Central Intelligence Agency's World Factbook.
   • {{PD-USGov-DEA}} – pre obrázky pochádzajúce od americkej Správy potravín a liečiv (Drug Enforcement Administration).
   • {{PD-USCG}} – pre obrázky pochádzajúce z Pobrežnej stráže USA (US Coast Guard)
   • {{PD-USGov-DOE}} – pre obrázky pochádzajúce od amerického ministerstva energetiky (Department of Energy).
   • {{PD-USGov-DOS}} – pre obrázky pochádzajúce od amerického ministerstva zahraničia (Department of State).
   • {{PD-USGov-DOT}} – pre obrázky pochádzajúce od amerického ministerstva dopravy (Department of Transportation)
   • {{PD-USGov-FWS}} – pre obrázky pochádzajúce od amerického ministerstva životného prostredia (Fish and Wildlife Service).
   • {{PD-USGov-Military}} – pre obrázky pochádzajúce od amerických ozbrojených síl.
   • {{PD-USGov-NASA}} – pre obrázky pochádzajúce od NASA.
   • {{PD-USGov-NIH}} – pre obrázky pochádzajúce od ministerstva zdravotníctva (National Institutes for Health).
   • {{PD-USGov-NIST}} – pre obrázky pochádzajúce z Národného štandardizačného úradu (National Institute of Standards and Technology)
   • {{PD-USGov-NOAA}} – pre obrázky z amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration).
   • {{PD-USGov-NPS}} – pre obrázky pochádzajúce od americké správy parkov (US National Park Service).
   • {{PD-USGov-USAID}} – pre obrázky pochádzajúce od americkej Agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID).
   • {{PD-USGov-USDA}} – pre obrázky pochádzajúce od amerického ministerstva poľnohospodárstva (United States Department of Agriculture).
    • {{PD-USGov-USDA-ARS}} – pre obrázky pochádzajúce od americkej Služby pre poľnohospodársky výskum (Agricultural Research Service).
   • {{PD-USGov-USGS}} – pre obrázky amerického geologického ústavu (United States Geological Survey).
   • {{PD-USGov-VOA}} – pre obrázky z Hlasu Ameriky (Voice of America) [1]
  • {{PD-CAGov}} – pre obrázky od vlády amerického štátu Kalifornia, ktoré niesu chránene autorským právom.

Faerské ostrovy[edit]

 • {{Faroe stamps}} – pre poštovné známky Faerských ostrovov.

Filipíny[edit]

Česko[edit]

 • {{PD-CzechGov}} – pre úradne dielo, na ktoré sa v České republike podľa Zákona č. 121/2000 Sb., § 3, odstavce a) autorské právo nevzťahuje.

Čína[edit]

 • {{PD-China}} – pre PD obrázky podľa Čínskej republiky

India[edit]

Irak[edit]

 • {{PD-Iraq}} – pre práce prvý krát zverejnené v Iraku pred tím, než Irak podpísal zmluvu o autorskom práve s Spojenými štátmi.

Nemecko[edit]

Poľsko[edit]

 • {{PD-Polish}} – pre fotografie zverejnené v Poľsku bez informácie o autorské právo pred 23. májom 1994.
 • {{PD-Polishsymbol}} – pre dokumenty, materiály, znaky a symboly pochádzajúce od poľskej vlády.

Spojené kráľovstvo[edit]

 • {{PD-UKGov}} – pre obrázky vlády Spojeného kráľovstva, kde autorské právo vypršalo

Švédsko[edit]

Srbsko[edit]


Iné[edit]

  • {{PD-OpenClipart}} – pre obrázky z Open Clip Art Libary.
  • {{PD-Gutenberg}} – pre vlajky, ktoré nemajú chránené autorská práva (poznámka: tu patrí iba málo vlajok).

GNU licencia[edit]

Hlava GNU
 • {{GFDL}} – slobodná licencia GNU pre dokumenty (GNU FDL).
  • {{GFDL-self}} – pre diela zverejnené podľa slobodnej licencie GFDL ich tvorcami.
 • {{GPL}} – všeobecná verejná licencia GNU (GNU GPL)
Pozn.: Ak je to možné, nepoužívajte túto licenciu ako jedinú pre svoje diela. GPL je určená pre počítačové programy, nie multimediálne súbory.
 • {{LGPL}} – menší všeobecná verejná licencia GNU (GNU LGPL).
Pozn.: Ak je to možné, nepoužívajte túto licenciu ako jedinú pre svoje diela. LGPL je určená pre počítačové programy, nie multimediálne súbory.


Poznámka: Licencia GFDL je pre obrázky a krátky text dosť nepraktická, lebo vyžaduje, aby u zverejneného diela bol priložený plný text GFDL, čo znemožňuje tlačeným médiám použitie takýchto obrázkov: pre použitie jedného obrázku by noviny museli vytlačiť celú stránku obsahujúci text licencie. Pokiaľ je to možné, láskavo poskytnite duálnu licenciu – GFDL a ekvivalentnú licenciu Creative Commons ako CC-by-sa-2.0 (pozri nižšie). To umožní využívať vašu prácu nielen slobodne, ale aj jednoducho.

BSD licencia[edit]

 • {{BSD}} – BSD licencia
  • {{BSDu|užívateľ}} – BSD licencia s menom užívateľa

CeCILL[edit]

{{CeCILL}} – licencia CeCILL, francúzska licencia slobodného softvéru vytvorená v záujme kompatibility so slobodnou licenciu GNU pre dokumenty.

Slobodné licencie Creative Commons[edit]

Licencia Creative Commons
 • {{cc-by-1.0}} – Attribution, uvedenie autora.
 • {{cc-by-2.0}} – Attribution 2.0, uvedenie autora, verzia 2.0.
 • {{cc-by-2.5}} – Attribution 2.5, uvedenie autora, verzia 2.5.
 • {{cc-sa-1.0}} – ShareAlike, zdieľanie slobodnej licencie.
 • {{cc-by-sa-1.0}} – Attribution-Sharealike, uvedenie autora, zdieľanie slobodnej licencie.
 • {{cc-by-sa-2.0}} – Attribution-Sharealike 2.0, uvedenie autora, zdieľanie slobodnej licencie, verzia 2.0.
 • {{cc-by-sa-2.0-at}} – Attribution-Sharealike 2.0 Austria, založené na rakúskom práve.
 • {{cc-by-sa-2.0-be}} – Attribution-Sharealike 2.0 Belgium, založené na belgickom práve.
 • {{cc-by-sa-2.0-de}} – Attribution-Sharealike 2.0 Germany, založené na nemeckom práve.
 • {{cc-by-sa-2.1-es}} – Attribution-Sharealike 2.1 Spain, založené na španielskom práve.
 • {{cc-by-sa-2.0-fr}} – Attribution-Sharealike 2.0 France, založené na francúzskom práve.
 • {{cc-by-sa-2.0-it}} – Attribution-Sharealike 2.5 Italy, založené na talianskom práve.
 • {{cc-by-sa-2.1-jp}} – Attribution-Sharealike 2.1 Japan, založené na japonskom práve.
 • {{cc-by-sa-2.0-tw}} – Attribution-Sharealike 2.0 Taiwan, založené na tchajwanskom práve.

Licencie v duchu copyleft[edit]

Copyleft
 • {{FAL}} – Free Art License. Voľnú licenciu zverejnenú organizáciou Copyleft Attitude, je možné použiť na digitálne aj nedigitálne umenie. Za podmienok tejto licencie ste oprávnený kopírovať, šíriť a voľne meniť umelecké dielo, pokiaľ budete rešpektovať práva pôvodného autora. Uvedomte si láskavo, že nie všetky Free Art licencie dovoľujú komerčné využitie. Nahrávajte iba obrázky, ktoré niesu obmedzené iba na nekomerčné využitie!


Chránené autorským právom, ale použiteľné[edit]

Zelený symbol copyrightu
 • {{Attribution}} – Chránené autorským právom, ale autor dovoľuje voľné použitie za podmienky uvedenia držiteľa autorských práv.
  • Nedoporučuje sa používať: zvážte použitie {{cc-by-2.0}}.
 • {{Copyrighted free use}} – Chránené autorským právom, ale držiteľ práv dovoľuje komukoľvek použitie pre akýkoľvek účel.
 • {{Copyrighted free use provided that|Uveďte podmienky}} – Chránené autorským právom, ale držiteľ práv dovoľuje komukoľvek použitie za dodržania istých podmienok. Poznámka: pred použitím tejto šablóny pre vaše dielo si láskavo prečítajte Commons:Licensing. Zvážte takisto aj použitie niektorej zo slobodných licencií Creative Commons, prípadne GFDL.
  • {{Agência Brasil}} – Pre fotografie pochádzajúce od Agência Brasil, u ktorých musí byť uvedený zdroj a fotograf, ale sú inak uvolnené k voľnému použitiu.
 • {{PolishSenateCopyright}} – copyright poľského senátu. Je možné voľne používať pri uvedení zdroja.
 • {{SejmCopyright}} – copyright poľského Sejmu. Je možné voľne používať pri uvedení zdroja.

Neslobodné licencie[edit]

Varovanie

Nasledujúce možnosti niesu na Commons prípustné. Takéto obrázky budú zmazané.

 • {{Copyvio}} – Porušenie autorských práv, tento obrázok bude zmazaný.
 • {{Noncommercial}} – Povolené iba nekomerčné využitie. Obrázok bude zmazaný.
 • {{Nonderivative}} – Nieje dovolené obrázok zmeniť. Obrázok bude zmazaný.
 • {{Fairuse}} – Chránené diela, ktoré smú byť využité podľa princípu fair-use, ale keďže na Commons nieje fair use využitie dovolené, bude obrázok zmazaný. (Dôvody pozrite tu.)

Značky pre neúplné či chýbajúce informácie[edit]

 • {{Unknown}} – Neznámy stav autorských práv. Pre zachovanie obrázku je potrebné dodať informácie.

Ďalšie značky[edit]

Tieto značky môžu byť použité navyše k značkám licencií uvedených vyššie.

 • {{Insignia}} – pre vlajky, štátne znaky, pečate a ďalšie oficiálne symboly. Táto značka umiestni obrázok do kategórie Insignia.
 • {{Free screenshot}} – pre snímky obrazovky programov so slobodnou licenciou. Príslušná slobodná licencia by mala byť uvedená. (Pozrite {{Screenshot}} vyššie pre snímky obrazovky programov chránených autorským právom.)
 • {{Copyright by Wikimedia}} – pre obrázky, ktorých autorské práva patria nadácii Wikimedia (napr. logá projektov), nemalo by byť kombinované s ďalšími značkami.
 • {{Nazi symbol}} – pre obrázky zobrazujúce či pripomínajúce symbol nacistickej strany či podobnej organizácie, obzvlášť hákový kríž (svastiku). Použitie takýchto obrázkov je v Nemecku a iných krajinách obmedzené. Naviac k tejto značke musí byť uvedený autorsko-právny status.