Commons:Јазици

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Каменот од Розета

Ризницата е повеќејазичен проект. Оваа страница содржи правила за користење на повеќејазични содржини, и за тоа кои содржини треба да бидат на кој јазик.

Описи[edit]

Описите кај галериите, категориите и страниците за опис на податотеки можат да бидат на било кој јазик, но треба да се додадат и повеќе јазици.Се препорачува користење на јазични шаблони за да се намали бројот на непотребни информации и визуелен неред.

Галерии[edit]

Имињата на галериите треба да бидат на локалниот јазик. Погледајте ја страницата Commons:Galleries за точни напатствија.

Категории[edit]

Називите на категориите начелно треба да бидат на англиски. Погледајте Commons:Categories за точни напатствија.

Податотеки[edit]

Називите на податотеките можат да бидат на било кој јазик. Називот треба да биде описен. Погледајте Commons:File naming за точни напатствија.

Шаблони[edit]

Шаблоните можат да имаат содржина на било кој јазик. Кога текстот на шаблонот е достапен на повеќе јазици, тогаш англиската верзија е меродавна, и на неа треба да се засноваат другите верзии на шаблонот.

Правила и напатствија[edit]

Нечелата и напатствијата треба да се пишуваат на англиски, и потоа да се преведуваат на други јазици. Англиската верзија на правилото или напатствието е меродавна, и на неа треба да се засноваат другите верзии на шаблонот.

Видете исто така[edit]