Commons:Ознаки за лиценци на Creative Commons

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This project page in other languages:
Поврзано: Commons:Ознаки за слики#Слободни Creative Commons лиценци

На оваа страница се наведени сите лиценци на Creative Commons што се прифаќаат на Ризницата. Според нашите правила за лиценцирање, на Ризницата се прифатливи само лиценците „by-sa“ (Наведи извор-Сподели под исти услови), „by“ (Наведи извор) и „sa“ (Сподели под исти услови). Сите лиценци од типот „nc“ (Некомерцијално) и „nd“ (БезИзведениДела) не се прифаќаат.

Празните ќелии означуваат непостоечки лиценци. Текстот во една ќелија значи дека лиценцата постои, и ако шаблонот е син, тогаш значи дека лиценцата ја има на Ризницата. Секоја лиценца има надворешна врска кон нејзиниот правен текст на Creative Commons. Оваа табела е составена со скрипта која изврши преглед на сите можни пермутации на лиценците на мрежното место на Creative Commons. За повеќе информации, погледајте го разговорот.

Последен пат изменето на 24 февруари 2007 во 07:54 ч. (UTC)

by-sa (Наведи извор-Сподели под исти услови)[edit]

cc-by-sa 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0 4.0
Нелокализирани {{Cc-by-sa-1.0}}     cc {{Cc-by-sa-2.0}}     cc {{Cc-by-sa-2.5}}     cc {{Cc-by-sa-3.0}}     cc {{Cc-by-sa-4.0}}     cc
ar {{Cc-by-sa-2.0-ar}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-ar}}     cc
at {{Cc-by-sa-2.0-at}}     cc {{Cc-by-sa-3.0-at}}     cc
au {{Cc-by-sa-2.0-au}}     cc {{Cc-by-sa-2.1-au}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-au}}     cc
be {{Cc-by-sa-2.0-be}}     cc
bg {{Cc-by-sa-2.5-bg}}     cc
br {{Cc-by-sa-2.0-br}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-br}}     cc
ca {{Cc-by-sa-2.0-ca}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-ca}}     cc
cl {{Cc-by-sa-2.0-cl}}     cc
cn {{Cc-by-sa-2.5-cn}}     cc
co {{Cc-by-sa-2.5-co}}     cc
de {{Cc-by-sa-2.0-de}}     cc {{Cc-by-sa-3.0-de}}     cc
dk {{Cc-by-sa-2.5-dk}}     cc
es {{Cc-by-sa-2.0-es}}     cc {{Cc-by-sa-2.1-es}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-es}}     cc {{Cc-by-sa-3.0-es}}     cc
fi {{Cc-by-sa-1.0-fi}}     cc
fr {{Cc-by-sa-2.0-fr}}     cc
hr {{Cc-by-sa-2.0-hr}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-hr}}     cc
hu {{Cc-by-sa-2.5-hu}}     cc
il {{Cc-by-sa-1.0-il}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-il}}     cc
in {{Cc-by-sa-2.5-in}}     cc
it {{Cc-by-sa-2.0-it}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-it}}     cc
jp {{Cc-by-sa-2.1-jp}}     cc
kr {{Cc-by-sa-2.0-kr}}     cc
mk {{Cc-by-sa-2.5-mk}}     cc
mt {{Cc-by-sa-2.5-mt}}     cc
mx {{Cc-by-sa-2.5-mx}}     cc
my {{Cc-by-sa-2.5-my}}     cc
nl {{Cc-by-sa-1.0-nl}}     cc {{Cc-by-sa-2.0-nl}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-nl}}     cc {{Cc-by-sa-3.0-nl}}     cc
nz {{Cc-by-sa-3.0-nz}}     cc
pe {{Cc-by-sa-2.5-pe}}     cc
pl {{Cc-by-sa-2.0-pl}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-pl}}     cc
pt {{Cc-by-sa-2.5-pt}}     cc
rs {{Cc-by-sa-3.0-rs}}     cc
scotland {{Cc-by-sa-2.5-scotland}}     cc
se {{Cc-by-sa-2.5-se}}     cc
si {{Cc-by-sa-2.5-si}}     cc
tw {{Cc-by-sa-2.0-tw}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-tw}}     cc {{Cc-by-sa-3.0-tw}}     cc
uk {{Cc-by-sa-2.0-uk}}     cc
us {{Cc-by-sa-3.0-us}}     cc
za {{Cc-by-sa-2.0-za}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-za}}     cc

by (Наведи извор)[edit]

cc-by 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0
Нелокализирани {{Cc-by-1.0}}     cc {{Cc-by-2.0}}     cc {{Cc-by-2.5}}     cc {{Cc-by-3.0}}     cc
ar {{Cc-by-2.0-ar}}     cc {{Cc-by-2.5-ar}}     cc
at {{Cc-by-2.0-at}}     cc     cc
au {{Cc-by-2.0-au}}     cc {{Cc-by-2.1-au}}     cc {{Cc-by-2.5-au}}     cc
be {{Cc-by-2.0-be}}     cc
bg {{Cc-by-2.5-bg}}     cc
br {{Cc-by-2.0-br}}     cc {{Cc-by-2.5-br}}     cc
ca {{Cc-by-2.0-ca}}     cc {{Cc-by-2.5-ca}}     cc
cl {{Cc-by-2.0-cl}}     cc
cn {{Cc-by-2.5-cn}}     cc
co {{Cc-by-2.5-co}}     cc
de {{Cc-by-2.0-de}}     cc
dk {{Cc-by-2.5-dk}}     cc
es {{Cc-by-2.0-es}}     cc {{Cc-by-2.1-es}}     cc {{Cc-by-2.5-es}}     cc
fi {{Cc-by-1.0-fi}}     cc
fr {{Cc-by-2.0-fr}}     cc
hr {{Cc-by-2.0-hr}}     cc {{Cc-by-2.5-hr}}     cc
hu {{Cc-by-2.5-hu}}     cc
il {{Cc-by-1.0-il}}     cc {{Cc-by-2.5-il}}     cc
in {{Cc-by-2.5-in}}     cc
it {{Cc-by-2.0-it}}     cc {{Cc-by-2.5-it}}     cc
jp {{Cc-by-2.1-jp}}     cc
kr {{Cc-by-2.0-kr}}     cc
mk {{Cc-by-2.5-mk}}     cc
mt {{Cc-by-2.5-mt}}     cc
mx {{Cc-by-2.5-mx}}     cc
my {{Cc-by-2.5-my}}     cc
nl {{Cc-by-1.0-nl}}     cc {{Cc-by-2.0-nl}}     cc {{Cc-by-2.5-nl}}     cc {{Cc-by-3.0-nl}}     cc
nz {{Cc-by-3.0-nz}}     cc
pe {{Cc-by-2.5-pe}}     cc
pl {{Cc-by-2.0-pl}}     cc {{Cc-by-2.5-pl}}     cc
pt {{Cc-by-2.5-pt}}     cc
rs {{Cc-by-3.0-rs}}     cc
scotland {{Cc-by-2.5-scotland}}     cc
se {{Cc-by-2.5-se}}     cc
si {{Cc-by-2.5-si}}     cc
tw {{Cc-by-2.0-tw}}     cc {{Cc-by-2.5-tw}}     cc
uk {{Cc-by-2.0-uk}}     cc
us {{Cc-by-3.0-us}}     cc
za {{Cc-by-2.0-za}}     cc {{Cc-by-2.5-za}}     cc

sa (Сподели под исти услови)[edit]

cc-sa 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0
Нелокализирани {{Cc-sa-1.0}}     cc {{Cc-by-sa-2.0}}     cc {{Cc-by-sa-2.5}}     cc {{Cc-by-sa-3.0}}     cc
ar {{Cc-by-sa-2.5-ar}}
at
au {{Cc-by-sa-2.5-au}}
be
bg {{Cc-by-sa-2.5-bg}}
br {{Cc-by-sa-2.5-br}}
ca {{Cc-by-sa-2.5-ca}}
cl {{Cc-by-sa-2.0-cl}}
ch {{Cc-by-sa-2.5-ch}}
cn {{Cc-by-sa-2.5-cn}}
co {{Cc-by-sa-2.5-co}}
de
dk {{Cc-by-sa-2.5-dk}}
es {{Cc-by-sa-2.5-es}}
fi {{Cc-sa-1.0-fi}}     cc
fr
hr
hu {{Cc-by-sa-2.5-hu}}
il
in {{Cc-by-sa-2.5-in}}
it {{Cc-by-sa-2.5-it}}
jp {{Cc-sa-2.0-jp}}     cc
kr
mt
mx {{Cc-by-sa-2.5-mx}}
my {{Cc-by-sa-2.5-my}}
nl {{Cc-sa-1.0-nl}}     cc {{Cc-by-sa-2.5-nl}}
pe
pl {{Cc-by-sa-2.5-hu}}
pt {{Cc-by-sa-2.5-pt}}
scotland {{Cc-by-sa-2.5-scotland}}
se {{Cc-by-sa-2.5-se}}
si {{Cc-by-sa-2.5-si}}
tw {{Cc-by-sa-2.5-tw}}
uk
us
za {{Cc-by-sa-2.5-za}}