Commons:Ознаки за слики

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Изборникот на лиценци на образецот за подигање

Кога подигате податотека, мора да наведете лиценца. Погледајте ја страницата Commons:Licensing за кратки инструкции за лиценцирање.

Изборник на лиценци ќе ви вметне т.н. ознака за лиценца во описната страница зависно од лиценцата која ќе ја изберете, како на пр. {{GFDL}}. Ознаката прикажува информации за лиценцата во описната страница, и ја категоризира податотеката во согласност со одбраното. Во описот можете да вметнувате ознаки и рачно. Ознаките можат да се прегледуваат и уредуваат на [[ Template:Име на ознаката]], на пр.. Template:GFDL за {{GFDL}}.

Сите ознаки се прикажани на Commons:Image copyright tags visual. За повеќе информации за лиценцирање и бараните информации, погледајте ги страниците Commons:Licensing и Commons:Criteria for inclusion.

Contents

Јавна сопственост[edit]

Јавна сопственост

Неамерикански дела[edit]

Сите дела на Ризницата мора да бидат законски исправни за објавување во Соединетите Држави. За неамерикански дела во јавна сопственост, ова значи дека тие мроаат да бидат во јавна сопственост како во изворната земја, така и во САД, или пак делото мора да е експлицитно издадено за употреба во САД под слободна лиценца.

За неамерикански дела, додадете ги следниве ознаки покрај соодветната ознака за лиценца:

 • {{PD-1923}} за дела издадени (а не само создадени!) пред 1 јануари, 1923.
 • {{Not-PD-US-URAA}} или {{Not-PD-US-URAA|country|URAA date}} за дела објавени во 1923 или подоцна, но кои подлежеле на авторски права на датумот на URAA објавувањето, дури и ако тие неамерикански авторски права сега веќе се истечени. Имајте предвид дека ова се однесува на сите дела објавени во 1923 или подоцна од автори кои починале по 1925 (за изворни земји со времетраење на авторските права во текот на „животот на авторот плус 70 години“).
  За дела од такви автори издадени пред 1923, користете {{PD-1923}} покрај соодветната ознака за авторски права во изворната земја.

Општи[edit]

 • {{PD-old}} — за дела во јавна сопственост бидејќи авторските права се истечени. Ова важи за Европската Унија, САД и земјите кадешто авторските права важат додека е жив авторот плус 70 години.
 • {{PD-old-100}} — за дела во јавна сопственост бидејќи авторските права се истечени во земји и области каде авторските права важат додека е жив авторот плус 100 години или помалку.
 • {{PD-old-80}} — за дела во јавна сопственост бидејќи авторските права се истечени во земји и области каде авторските права важат додека е жив авторот плус 80 години или помалку.
 • {{PD-old-75}} — за дела во јавна сопственост бидејќи авторските права се истечени во земји и области каде авторските права важат додека е жив авторот плус 75 години или помалку.
 • {{PD-old-70}} — за дела во јавна сопственост бидејќи авторските права се истечени во земји и области каде авторските права важат додека е жив авторот плус 100 години или помалку.
 • {{PD-old-50}} — за дела во јавна сопственост бидејќи авторските права се истечени во САД и во земји и области каде авторските права важат додека е жив авторот плус 50 години или помалку.
 • {{PD-self}} — за дела пуштени во јавна сопственост од нивниот создавач кој воедно е и подигачот.
 • {{PD-user|корисничко име}} — за дела пуштени во јавна сопственост од нивните создавачи, каде создавачите се корисници на Ризницата.
 • {{PD-user-en| корисничко име }} — за дела пуштени во јавна сопственост од нивните создавачи, каде создавачите се корисници на англиската Википедија.
 • {{PD-user-w|код на проектот|име на проект| корисничко име }} — за дела пуштени во јавна сопственост од нивните создавачи, каде создавачите се корисници на други Википедии.
Променливата код на проектот е назив на јазикот на месната Википедија на создавачот (на пр. „mk“ за македонската Википедија, „de“ за германската и тн.);
Променливата име на проектот е називот на проектот (на пр.. „Француска Википедија“, „Македонски Викиречник“, и тн.)
Променливата корисничко име е името на сметката под кое создавачот се води на тој проект.
 • {{PD-author|автор}} — за дела пуштени во јавна сопственост од лица кои не се корисници на проектите на Викимедија. Тука треба да се наведат малку попоробни информации како врска достраницата на авторот каде тој експлицитно изјавува дека го пушта делото во јавна сопственост (на пр. {{PD-author|[http://www.име на страница.com автор]}}).
 • {{PD-heirs}} — за дела пуштени во јавна сопственост од страна на наследници на создавачот.
 • {{PD-ineligible}} — за дела кои се премногу тривијални за да подлежат на авторски права.
 • {{PD-because|причина}} — општонаменски шаблон; тука треба да се наведе добра причина зошто податотеката е во јавна сопственост.
 • {{Anonymous work}} — анонимни дела постари од 50 години (Бернски договор).
 • {{Anonymous-EU}} — анонимни дела постари од 70 години (Европска Унија).
 • {{PD-anon-1923}} — анонимни дела постари од 1 јануари, 1923 (САД и највеќето земји и области).
 • {{PD-Art|PD tag}} — за верни фотографски репродукции на дводимензионални уметнички дела во јавна сопственост. Важи само во некои земји.
Променливата PD tag е име на ознаката за авторски права која објаснува зошто оригиналот е во јавна сопственост. Доколку полето е празно, системот автоматски претпоставува дека се работи за PD-old. Погледајте ја и страницата Commons:When to use the PD-Art tag?
 • {{PD-scan}} — за скенирања на оригинали во јавна сопственост кои може да се обработени, но само во толкава мера што не би се очекувало за нив да почнат да важат засебни авторски права. Погледајте ја и страницата Commons:When to use the PD-scan tag.
 • {{PD-retouched-user}} — за дела во јавна сопственост кои се изменети (т.е. ретуширани) во значајна мера од страна на корисник на Ризницата. Со ова сите права на тие измени се пуштаат во јавна сопственост.
Автоматизирани лиценци за јавна сопственост[edit]

{{PD-old-auto-1923}} служи за дела кои подлежат на {{PD-1923}}, но со дополнителна функција. Зависно од годината на смртта на авторот, со внесување на {{PD-old-auto-1923|година на смртта на авторот}} системот автоматски избира едно од следниве:

{{PD-old-auto-1996}} служи за дела кои подлежат на {{PD-1996}}, но со дополнителна функција. Зависно од годината на смртта на авторот, системот автоматски избира едно од следниве:

{{PD-anon-1996}} служи за анонимни дела кои подлежат на {{PD-1996}}. Зависно од годината на објавувањето на анонимното дело, системот автоматски избира едно од следниве:

Обединети Нации[edit]
 • {{PD-UN}} — службени документи на Обединетите Нации.
 • {{UN map}} — карти на Обединетите Нации.

Ознаки по земја/регион[edit]

Авганистан[edit]
 • {{PD-Afghanistan}} — јавна сопственост (не постојат авторски права)
Австралија[edit]
 • {{PD-Australia}} — за фотографии објавени во Австралија 70 години по смртта на авторот, или фотографии направени пред 1955 г.
Австрија[edit]
 • {{PD-AustrianGov}} — за делови од закони, одредби и официјални укази објавени од сојузен или државен орган и за дела на тие органи првенствено наменети за службена употреба.
 • {{PD-StVZVO}} — за сообраќајни знаци издадени во одредби или други регулативи.
Азербејџан[edit]
 • {{PD-AZ-exempt}} — за службени документи (закони, судски одлуки, други законски текстови, дела од административен и судски карактер) и нивни официјални преводи; Државни обележја (знамиња, грбови, одликувања, парични симболи и други државни и служебни симболи); фолклорни творби, кои не се покриени од Член 5 од овој закон; настани и факти од информативен карактер.
Албанија[edit]
 • {{PD-Albania-exempt}} — за дела кои не подлежат на авторск права по законот од 2005 г.
Алжир[edit]
 • {{PD-Algeria}} — фотографии 50 години по нивното издавање, започнувајќи од крајот на годината на издавање.
Аргентина[edit]
 • {{PD-AR-Photo}} — за фотографии издадени пред повеќе од 25 години. Мора да се наведе извор и датум на издавање.
 • {{PD-AR-Movie}} — за кинематографски дела 50 години по смртта на сценаристот, продуцентот и режисерот.
 • {{PD-AR-Anonymous}} — за анонимни дела издадени пред 50 години или повеќе кои припаѓаат на некоја установа, корпорација или правно лице, регистрирано во Аргентина .
 • {{PD-AR-Deputies}} — за содржини од страницата на Собранието на Аргентина.
 • За сите други дела 70 по смртта на авторот важи {{PD-old}}.
Бахрејн[edit]
 • {{PD-Bahrain}} — за фотографии и филмови создаедни пред 50 години започнувајќи со крајот на годината на продукција, за други дела 50 години по смртта на авторот.
Белгија[edit]
Белорусија[edit]
 • {{PD-BY-exempt}} — за службени документи (закони, пресуди, други тестови од правен, административен и судски карактер), како и официјални преводи на истите; државни симболи и знаци (знаме, грб, химна, нахради, банкноти и други знаци); фолклорни творби, автори кои се непознати.
Босна и Херцеговина[edit]
 • {{PD-BiH-exempt}} — за дела кои не подлежат на авторски права по законот на Босна и Херцеговина.
Бразил[edit]
 • {{PD-BrazilGov}} — за службени, јавни, национални, странски или меѓународни штитови, грбови, медали, знамиња, амблеми, значки и споменици.
 • {{PD-Brazil-media}} — за фотографии и аудио-визуелни дела од Бразил прв пат објавени пред повеќе од 70 години.
Британија[edit]

Видете #Обединето Кралство.

Венецуела[edit]
 • {{PD-Venezuela}} — начелно 60 години по смртта на авторот со исклучок на аудиовизуелни дела, емитувани дела и сметачки програми, каде заштитата трае 60 години по објавувањето.
Виетнам[edit]
 • {{PD-Vietnam}} — сите фотографии влегуваат во јавна сопственост 50 години по нивното издавање, а сите нефотографски дела влегуваат во јавна сопственост 50 години по смртта на авторот.
Зимбабве[edit]
 • {{PD-Zimbabwe}} — фотографии стари 50 години започнувајќи со крајот на годината на издавање, други дела 50 години започнувајќи со крајот на годината на смрт на авторот.
Јемен[edit]
 • {{PD-Yemen}} — фотографии на дводимензионални уметнички дела 10 години и телевизиски кадри 3 години по објавувањето или емитувањето, започнувајќи со почетокот на годината на објавување.
Германија[edit]
 • {{PD-GermanGov}} — за слики во јавна сопственост од германски статути и други регулативи.
 • {{PD-BW}} — за јавно достапни службени прописи (Zentrale Dienstvorschrift) на војската на Германија (Bundeswehr).
 • {{PD-Coa-Germany}} — за грбови на корпорации во Германија кои се во јавна сопственост според германските закони бидејќи се службени дела (§ 5 Abs. 1 UrhG).
 • {{PD-Flag-Germany}} — за знамиња на корпорации во Германија кои се во јавна сопственост според германските закони бидејќи се службени дела (§ 5 Abs. 1 UrhG).
 • {{PD-Seal-Germany}} — за печати на корпорации во Германија кои се во јавна сопственост според германските закони бидејќи се службени дела (§ 5 Abs. 1 UrhG).
 • {{PD-VzKat}} — за патни знаци издадени како статути или други регулативи.
 • {{PD-German stamps}} — за тековни германски поштенски марки.
 • {{PD-Deutsche Bundespost stamps}} — за германски поштенски марки издадени од Сојузната пошта на Германија (Deutsche Bundespost.)
 • {{PD-GDR stamps}} — за германски поштенски марки издадени од Германската пошта на ГДР (Deutsche Post der DDR).
 • {{PD-Meyers}} — за слики од 4-то издание на Meyers Konversationslexikon (1885-90).
Грузија[edit]
 • {{PD-GE-exempt}} — за службени документи (закони, одлуки од пребројувања, и други текстови од административен и нормативен карактер), како и нивните официјални преводи; државни симболи (знаме, амблем, химна, награди, парични симболи, други државни знаци и симболи); информации за настани и факти.
Грција[edit]
 • {{PD-GreekGov}} — за слики на државното законодавство, административни или правни документи издадени од Владата на Република Грција.
Данска[edit]
 • {{PD-Denmark50}} — за „фотографски слики“ во јавна сопственост согласно со данските закони. Note that „фотографски дела“ влегуваат во јавна сопственост дури 70 години по смртта на нивниот создавач.
Египет[edit]
 • {{PD Egypt}} — Законот за авторското право на Египет од 2002 г.
 • {{PD-Egypt-folklore}} — за дела кои се сметаат за фолклор во Египет.
 • {{PD-Egypt-official}} — за владини документи.
 • {{PD-Egypt-stamp}} — за египетски поштенски марки издадени пред 1946 г.
 • {{FoP-Egypt}} — Слобода на панорама.
Естонија[edit]
 • {{PD-EE-exempt}} — авторски права не важат за фолклорни дела, законодавни и административни документи, судски одлуки и нивни официјални преводи; државни симболи и амблеми на организации. Слободата на панорама во Естонија е ограничена само на некомерцијална употреба, или преглед на фотографии.
Ерменија[edit]
 • {{PD-AM-exempt}} — за фолклорни творби; вести за тековни настани; службени документи (закони, одлуки, укази и тн.) како и официјални преводи на истите; државни симболи (знамиња, грбови, медали (одликувања), парични симболи и тн.); резултати добиени по технички пат без учество на човечка креативна активност.
Израел[edit]
 • {{PD-Israel}} — според законот за авторски права на Израел, делата се пуштаат во јавна сопственост 70 години по смртта на авторот, започнувајќи со првиот 1 јануари кој ќе дојде по смртта на авторот. Фотографиите направени пред мај 2008 се пуштаат во јавна сопственост години по нивното создавање, започнувајќи со првиот 1 јануари кој доаѓа по денот на создавање на фотографијата. Фотографиите направени од државен орган (т.е. владата и нејзините придружни органи) се пуштаат во јавна сопственост по 50 години откако ќе се објават, започнувајќи од првиот 1 јануари по нивното издавање. Според новиот закон за авторски права на Израел, во сила од мај 2008, фотографиите повеќе не се исклучок, и се пуштаат во јавна сопственост 70 години по смртта на фотографот, освен ако се направени од државен орган. Во тој случај останува да важи претходниот систем.
 • {{Money-IL}} — за израелски банкноти и монети.
Индија[edit]
 • {{PD-India}} — слики и звуци во јавна сопственост во Индија, 60 години по завршетокот на првата година на издавање, под услов предметот на фотографијата или снимката да не е заштитен со авторски права.
Индонезија[edit]
 • {{PD-IDGov}} — Во јавна сопственост во Индонезија бидејќи ова уметничкото дело/податотеката е издадено и/или понудено од владата на Република Индонезија.
 • {{PD-IDOld-Art29}} — Стари пишани дела, музика, уметност, архитектура, писма, карти и производи за преведување од Индонезија во јавна сопственост.
 • {{PD-IDOld-Art30}} — Стари индонезиски слики, филмови, програми и инженерски производи во јавна сопственост.
Ирак[edit]
 • {{PD-Iraq}} — фотографии 5 години по нивното објавување, започнувајќи со датумот на објавување.
Иран[edit]
 • {{PD-Iran}} — авторските права за фотографии и филмови траат 30 години од датумот на издавање или приказ. Авторските права за други слики траат додека е жив авторот плус 30 години.
Ирска[edit]
 • {{PD-IrishGov}} — Делата на Владата на Република Ирска се пуштаат во јавна сопственост 50 години по нивното создавање.
Јапонија[edit]
 • {{PD-Japan-oldphoto}} — за фотографии издадени пред 31 декември 1956, или фотографирани пред 1946 и необјавени 10 години.
 • {{PD-Japan}} — за нефотографски дела 50 години по смртта на создавачот (ако се работи за здружен труд, тогаш оној кој починал последен).
 • {{PD-Japan-film}} — за филмови направени пред 1953
 • {{PD-Japan-organization}} — за слики од дела создадени во име на организации/фирми/корпорации 50 години по нивното издавање
Јужна Африка[edit]
 • {{PD-South-Africa}} — за фотографии од Јужна Африка 50 години по објавувањето.
 • {{PD-South-Africa-exempt}} — за (слики на или од) јужноафрикански текстови од законодавна, административен или правен карактер.
Казахстан[edit]
 • {{PD-KZ-exempt}} — за јавни документи (закони, судски одлуки и други текстови од законодавен, административен, судски или дипломатски карактер) заедно со нивни официјални преводи, државни амблеми (знамиња, грбови, одликувања, парични знаци и други државни симболи и официјални знаци), фолклорни дела , известувања за збиднувања и факти од информативен карактер.
Канада[edit]
 • {{PD-Canada}} — за слики на Круната објавени пред повеќе од 50 години, фотографии создадени пред 1949 и други дела каде авторот починал пред повеќе од 50 години.
 • {{PD-Canada-stamp}} — за поштенски марки постари од 50 години.
Кина[edit]
 • {{PD-China}} — за слики во јавна сопственост според законите на Народна Република Кина и Република Кина (Тајван).
 • {{PD-China-film}} — за филмови и слики од филмови издадени во Кина пред 50 години или повеќе (НР Кина).
 • {{PD-Manchukuo-stamps}} — за слики од поштенски марки на Манџукуо (Манџурија) кои денес во јавна сопственост во Кина.
Народна Република Кина[edit]
 • {{PD-PRC-exempt}} — за слики во јавна сопственост согласно законот за авторски права на НР Кина

Видете и #Хонг Конг и #Макао подолу. 歡迎轉載,注明出處

Република Кина[edit]
Кенија[edit]
 • {{PD-Kenya}} — за дела чиј автор починал пред повеќе од 50 години (за фотографии се брои 50 години по нивното прво објавување).
Киргистан[edit]
 • {{PD-KG-exempt}} — за државни документи (закони, решенија, одлуки и тн.) како и нивни официјални преводи; Државни амблеми и знаци (знамиња, грбови, ордени, парични знаци и тн.); Фолклорни дела; Дневни новости или тековни настани од општ информативен карактер; Резултати добиени по технички пат за производство од извесен тип без креативна активност од страна на човек со директна намера за создавање на индивидуално дело (според дополнението од Закон Бр. 120 од 6 ноември, 1999).
Кореја[edit]
 • {{PD-South Korea}} — for – за дела чиј автор починал пред повеќе од 50 години или издадени во име на организација пред 50 години.
Куба[edit]
 • {{PD-Cuba}} — за дела создадени во Куба чии авторски права се истечени.
Кувајт[edit]
 • {{PD-Kuwait}} — фотографски, филмски и дведимензионални уметнички дела 50 години по објавувањето, започнувајќи од крајот на годината на издавање.
Лаос[edit]
 • {{PD-Laos}} — јавна сопственост (не постојат авторски права)
Латвија[edit]
 • {{PD-LV-exempt}} — за државни симболи и обележја на Латвија (знамиња, грбови, химни, банкноти, и други државни симболи и обележја).
Либан[edit]
 • {{PD-Lebanon}} — фотографии и дводимензионални уметнички дела 50 години по објавувањето, започнувајќи од крајот на годината на издавање. По истекувањето на рокот, за делото сепак мора секогаш да се наведува извор и автор.
Либија[edit]
 • {{PD-Libya}} — фотографии стари 5 години започнувајќи со датумот на објавување на делото.
Литванија[edit]
 • {{PD-LT-exempt}} — за државни симболи и обележја на Литаванија (знамиња, грбови, химни, банкноти, и други државни симболи и обележја).
Маврициус[edit]
 • {{PD-Mauritius}} — фотографии 25 години по нивното создавање, аудио-визуелни дела 50 години по нивното создавање, и други дела 50 години по смртта на авторот.
Макао[edit]
 • {{PD-MacaoGov}} — за службени дела во Макао.
 • {{PD-MO}} — за дела 50 години по смртта на авторот или 50 години по нивното создавање, ако не се знае авторот.
Македонија[edit]
 • {{PD-Macedonia}} — за дела од следниот вид:
а) авторот починал пред најмалку 70 години,
б) анонимни и псевдонимни дела издадени пред најмалку 70 години, и
в) аудиовизуелни и колективни дела издадени пред најмалку 70 години.
Малави[edit]
 • {{PD-Malawi}} — за следниве видови дела:
а) фотографии 25 години по завршетокот на годината на издавање;
б) сметачки програми 10 години по завршувањето на годината на влегување во продажба, изнајмување или лиценцирање;
в) аудио-визуелни дела 50 години по завршувањето на годината на првото издавање;
г) other works 50 години од завршетокот на годината на смрт на авторот.
Мароко[edit]
 • {{PD-Morocco}} — фотографии и филмови 50 години по објавувањето, започнувајќи од крајот на годината на издавање. Други дела 50 години по смртта на авторот.
Мексико[edit]
 • {{PD-Mexico}} — владини дела чиј создавач е починат пред најмалку 100 години.
 • {{PD-MX-exempt}} — штитови, знамиња и амблеми на владата на Мексико и секоја официјално признаена организација.
Молдавија[edit]
 • {{PD-MD-exempt}} — за службени документи (закони, судски одлуки и тн.) и за нивните службени преводи, државни амблеми и знаци (знамиња, грбови, одликувања, парични знаци и тн.), народни изреки, дневни новости и факти од прост информативен карактер: Начинот на изразување наместо идеи, процеси, методи на функционирање и математички концепти не подлежат на заштита.
Монголија[edit]
 • {{PD-Mongolia}} — важи за сите дела за прв пат издадени во Монголија: Фотографии и применета уметност 25 години по објавувањето, започнувајќи од крајот на годината на издавање. Други дела 50 години по смртта на авторот. Анонимни и псевдонимни дела и дела создадени од правни лица 75 години по објавувањето. Сите фотографии и други дела на применета уметност создадени пред 1972 (ЈД во Монголија пред 1997 г.) се во јавна сопственост и во Монголија, и во САД.
 • {{PD MN-exempt}} — следниве дела не подлежат на авторски права:
  • законодавни и други правни документи
  • судски одлуки, службени документи
  • говори одржани во судница или политички митинзи
  • преводи на горенаведеното
  • новости
  • идеи, процедури, методи на работа, и математички концепти
Намибија[edit]
 • {{PD-Namibia}} — фотографии, филмови и сметачки програми 50 години по објавувањето, започнувајќи од крајот на годината на издавање. Други дела 50 години по смртта на авторот.
Нов Зеланд[edit]
 • {{PD-NZ}} — за истечени авторски права на Круната.
Нигерија[edit]
 • {{PD-Nigeria}} — за следниве видови на дела:
a) кинематографски филмови или фотографии 50 години по нивното прво објавување;
b) звучни снимки 50 години по нивното создавање;
c) емитувања 50 години по настанот;
d) други дела 70 години по смртта на авторот, или во случај авторот да е владата или претпријатие — 70 години по првото објавување.
Норвешка[edit]
 • {{PD-Statens vegvesen}} — за патни знаци во Норвешка од страницата на Управата за јавни патишта на Новешка (Statens vegvesen)
 • {{PD-Norway50}} — норвешки фотографии кои не се сметаат за „уметнички дела“ 50 години по нивното создавање, под услов авторот да е починат пред барем 15 години или да е непознат
 • {{Norwegian coat of arms}} — норвешки грбови
 • {{Kirkeinfo}} — фотографии од медиската база на податоци на Норвешката црква
 • {{PD-NorwayGov}} — дел од решение или извештај од управа или јавен орган во Норвешка
 • {{Met.no}} — слики без потпис од Метеоролошкиот институт на Норвешка
Обединети Арапски Емирати[edit]
 • {{PD-United Arab Emirates}} — фотографски дела 25 години по создавањето, или ако се обвјавени пред 1992 г.
 • {{PD-United Arab Emirates stamp}} — поштенски марки 50 години по објавувањето, или издадени пред 1977 г.
Обединето Кралство[edit]
 • {{PD-UK-known}} — за слики од Обединетото Кралство со познат автор кој починал пред повќе од 70 години
 • {{PD-UK-unknown}} — за стари слики од Обединетото Кралство со непознат автор каде авторските права се истечени
 • {{PD-UKGov}} — за слики со Крунски авторски права (владини) кои се истечени (обично дела создадени пред 1957 г.)
  • {{oldOS}} — за геомерни карти издадени пред повеќе од 50 години.
Оман[edit]
 • {{PD-Oman}} — 50 години започнувајќи од крајот на годината на издавање за фотографии и 50 години по смртта на авторот за други дела. За ваквите дела секогаш треба да се наведува авторот и изворот.
Отоманска империја[edit]
 • {{PD-Ottoman}} — за дела објавени во Отоманската империја — денес сите се во јавна сопственост.
Пакистан[edit]
 • {{PD-Pakistan}} — за дела во јавна сопственост за прв пат објавени во Пакистан. Според законите за автрорски права на Пакистан, сите фотографии влегуваат во јавна сопственост 50 години по нивното создавање, а сите нефотографски дела влегуваат во јавна сопственост 50 години по смртта на нивниот создавач.
Перу[edit]
 • {{PD-old-70}} — Дела во јавна сопственост за прв пат објавени во Пакистан. Според законите за авторски права на Перу, сите дела влегуваат во јавна сопственост 70 години по смртта на авторот.
Полска[edit]
 • {{PD-Polish}} — за полски фотографии јавна сопственост објавени во Полска без известие за авторски права пред 23 мај, 1994.
 • {{PD-Polishsymbol}} — за полски владини документи, материјали, знаци и симболи во јавна сопственост.
 • Погледајте ги полските ознаки „копилефт“ за јавна сопственост: {{PolishSenateCopyright}}, {{PolishPresidentCopyright}}
Романија[edit]
 • {{PD-RO-exempt}} — за: (а) идеи, теории, концепти, научни откритија, процедури, работни методи или математички концепти како такви, каок и изуми, содржани во дело, прифатени на било кој начин, во пишана форма, нивно објаснение или изразување; (б) службени текстови од политички, законодавен, административен и судски карактер, и нивни службени преводи; (в) државни симболи, јавни установи и организации, како грбови, печати, знамиња, амблеми, штитови, значки медали; (г) платежни средства; (д) информации од новости и печатот; (ѓ) прости факти и податоци; (е) фотографии од писма, тапии, документи од секаков вид, техниќки цртежи и други слични харии.
 • {{PD-RO-photo}} — за: (а) фотографски серии направени пред 1986; (б) фотографии направени пред 1991 г.
Русија и поранешниот Советски Сојуз[edit]

Автрорските права за дела создадени во Русија подлежат на законот за авторски права од 1993 г. и неговите амандмани од 1995 и 2004 г. (Федеральный закон от 9.07.1993 № 5351-1). Од 1 јануари, 2008, правата на интелектуална сопственост се регулирани со Russian law 230-FL of 2006: Дел IV од Граѓанскиот законик, заедно со Законот 231-ФЛ од 2006: Закон за примена на Дел IV од Граѓанскиот законик. Новиот закон ги заменува сите претходни закони за интелектуална сопственост во Русија.

 • {{PD-Russia}} Оваа ознака е исфрлена од употреба. Објавено пред 1 јануари, 1954, со создавачот (ако е познат) починат пред тој датум (или, ако е првоборец во Големата Татковинска војна, починат пред 1 јануари, 1950). Или ако делото било во сопственост на поранешната советска влада или друг советско правено лице и е издадено пред 1 јануари, 1954. Од 1 јануари, 2008, ова повеќе не важи.
 • Општо земено, во случајот на Русија важи {{PD-old}}. Во извесни комплицирани специјални случаи каде делата на авторите кои починале пред помалку од 70 години се во јавна сопственост, треба да се употреби {{PD-Russia-2008}}. Овие специјални случаи воопштено важат само за автори кои починае пред крајот на 1942 г.
 • {{PD-RU-exempt}} за државни амблеми и службени знаци (знамиња, грбови, одликувања, парични знаци и други државни обележја и службени знаци) на Руската Федерација
 • {{PD-Brockhaus&Efron}} — за слики од делото „Енциклопедиски речник на Брокхаус и Ефрон“ (1890-1907)

За дела кои прв пат сеобјавени не само во советска Русија, туку воедно и во други советски републики, погледајте ја соодветната денешна држава. На пример, за советско дело прв пат објавено во Украинската ССР, погледајте ја ставката #Украина. (во овој случај, {{PD-Ukraine}})

САД[edit]
 • {{PD-US}} — издадено пред 1923 г. и во јавна сопственост во САД.
 • {{PD-1923}} — издадено во САД пред 1923 г.
 • {{PD-1996}} — во јавна сопственост во изворната земја на 1 јануари, 1996 и во САД.
 • {{PD-US-not renewed}} — издадено во САД помеѓу 1923 и 1963 г, но без обновени авторски права.
 • {{PD-US-no notice}} — секое дело издадено без известување за авторски права пред 1978 г.
 • {{PD-US-1978-89}} — издадено во САД пред 1978 и 1 март, 1989 без известување за авторски права или регистрација во рок од 5 години.
 • {{PD-US-unpublished}} — дела неиздадени пред 2003 г.
 • {{PD-US-record}} — за звучни записи кои се во јавна сопственост во САД (на пр. направени пред 15 февруари, 1972 и кои не се засновани на заштитен материјал; не важи во Њујорк).
 • {{PD-Edison Records}} — за звучни снимки од Edison Records (во јавна сопственост).
Конгрес на САД[edit]

Видете и #US Library of Congress public domain collections

Владини служби на САД[edit]
 • {{PD-USGov}} — за слики создадени од Федералната влада на САД кои не подлежат на авторски права.
  • {{PD-USGov-money}} — за слики на американски пари кои не подлежат на авторски права.
  • {{PD-USGov-ARM}} — за слики во јавна сопственост од Програмот за мерење на атмосферско зрачење.
  • {{PD-USGov-Atlas}} — за слики во јавна сопственост од Националниот атлас на САД.
  • {{PD-USGov-BLM}} — за слики во јавна сопственост од Службата за управа со земјишта.
  • {{PD-USGov-CIA}} — за слики во јавна сопственост од Централната разузнавачка служба (ЦИА).
   • {{PD-USGov-CIA-WF}} — за слики во јавна сопственост од Светската книга на факти на ЦИА.
  • {{PD-USGov-DEA}} — за слики во јавна сопственост од Управата за справување со дрога.
  • {{PD-USGov-DHS}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за безбедност на татковината.
   • {{PD-USCG}} — за слики во јавна сопственост од крајбрежната стража на САД.
  • {{PD-USGov-DOC}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за трговија.
   • {{PD-USGov-DOC-Census}} — за слики во јавна сопственост од Пописната служба.
  • {{PD-USGov-DOE}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за енергетика.
   • {{PD-LosAlamos}} — за слики во јавна сопственост од Националната лабораторија Лос Аламос.
  • {{PD-USGov-DOJ}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за правда.
  • {{PD-USGov-DOL}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за труд.
  • {{PD-USGov-DOS}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за надворешни работи (Стејт Департментот).
  • {{PD-USGov-DOT}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за транспорт.
   • {{PD-USGov-MUTCD}} — за слики преземени од Рачни или Униформни уреди за контрола на сообраќајот.
  • {{PD-USGov-DVA}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за ветерански работи.
  • {{PD-USGov-ED}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за образование.
  • {{PD-USGov-EPA}} — за слики во јавна сопственост од Службата за заштита на животната околина.
  • {{PD-USGov-FAA}} — за слики во јавна сопственост од Федералната воздухопловна управа.
  • {{PD-USGov-FBI}} — за слики во јавна сопственост од Федералната истражна служба (ФБИ).
  • {{PD-USGov-FDA}} — за слики во јавна сопственост од Управата за храна и лекови.
  • {{PD-USGov-Federal Reserve}} — за слики во јавна сопственост од Федералниот резервен одбор на гувернери.
  • {{PD-USGov-FEMA}} — за слики во јавна сопственост од Федералната служба за раководство со вонредни состојби.
  • {{PD-USGov-FWS}} — за слики во јавна сопственост од Службата за риби и диви животни.
  • {{PD-USGov-FSA}} — за слики од укинатата Управа за земјоделска безбедност или Службата за воено информирање.
  • {{PD-USGov-HHS}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за здравство и човечки служби.
   • {{PD-USGov-HHS-CDC}} — за слики во јавна сопственост од Центрите за контрола и спречување на болести.
Министерство за внатрешни работи на САД[edit]
  • {{PD-USGov-Interior}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за внатрешни работи.
   • {{PD-USGov-Interior-HABS}} — за слики во јавна сопственост од Пописот на историски американски градби.
   • {{PD-USGov-Interior-MMS}} — за слики во јавна сопственост од Службата за раководство со минерали.
   • {{PD-USGov-Interior-USBR}} — за слики во јавна сопственост од Службата за мелиорација.
Војска на САД[edit]
  • {{PD-USGov-Military}} — за слики во јавна сопственост од војската на САД или Министерството за одбрана.
   • {{PD-USGov-Military-Air Force}} — за слики во јавна сопственост од Воздухопловните сили на САД.
   • {{PD-USGov-Military-Army}} — за слики во јавна сопственост од Армијата на САД.
   • {{PD-USGov-Military-Army-USACE}} — за слики во јавна сопственост од Инженеријата на Армијата на САД.
   • {{PD-USGov-Military-Army-USACMH}} — за слики во јавна сопственост од Центарот за воена историја на Армијата на САД.
   • {{PD-USGov-Military-Army-USAIOH}} — за слики во јавна сопственост од Институтот за хералдика при армијата на САД.
   • {{PD-USGov-Military award}} — за слики во јавна сопственост од воени медали.
   • {{PD-USGov-Military-Badge}} — за слики во јавна сопственост од воени значки.
   • {{PD-USCG}} — за слики во јавна сопственост од Крајбрежната стража на САД.
   • {{PD-USGov-Military-Marines}} — за слики во јавна сопственост од Маринците на САД.
   • {{PD-USGov-Military-MDA}} — за слики во јавна сопственост од Службата за проектилна обрана.
   • {{PD-USGov-Military-Navy}} — за слики во јавна сопственост од Морнарицата на САД.
   • {{PD-USGov-Military-National Guard}} — за слики во јавна сопственост од Националната гарда на САД.
   • {{PD-USGov-Military-NGA}} — за податоци и слики во јавна сопственост од Националната служба за геопросторно разузнавање.
Други служби во САД[edit]
  • {{PD-USGov-NASA}} — за слики во јавна сопственост од НАСА.
   • {{PD-WorldWind}} — за слики во јавна сопственост направени со World Wind на НАСА
   • {{PD-USGov-NASA-SRTM}} — податоци од http://www.jpl.nasa.gov/srtm/. Внимавајте, ова не е ознака за авторски права, туку служи чисто за наведување на извор
   • {{PD-USGov-NASA-AP|mission=mission|roll=roll|frame=frame}} — податоци од http://eol.jsc.nasa.gov/. Параметрите се кодови за фотографија. Внимавајте: ова не е ознака за авторски права, туку служи чисто за наведување на извор.
  • {{PD-USGov-NCBI-scienceprimer}} — за слики во јавна сопственост од Националниот центар за научни проби за биотехнолошки информации.
  • {{PD-USGov-NIH}} — за слики во јавна сопственост од Националните здравствени институти.
  • {{PD-USGov-NIST}} — за слики во јавна сопственост од Националниот институт за стандарди и технологија.
  • {{PD-USGov-NOAA}} — за слики во јавна сопственост од Националната океанска и атмосферска управа.
  • {{PD-USGov-NPS}} — за слики во јавна сопственост од Службата за национални паркови на САД.
   • {{PD-USGov-Interior-HABS}} — Служба за национални паркови на САД, Попис за историски американски градви (преку Конгресната библиотека).
   • {{PD-USGov-NPS-HAER}} — Служба за национални паркови на САД, Историски записи за американското инженерство (преку Конгресната библиотека).
  • {{PD-USGov-NRO}} — за слики во јавна сопственост од Националната служба за извидување.
  • {{PD-USGov-NSA}} — за слики во јавна сопственост од Службата за државна безбедност .
  • {{PD-USGov-NSF}} — за слики во јавна сопственост од Националната научна фондација.
  • {{PD-USGov-NTSB}} — за слики во јавна сопственост од Националниот одбор за безбедност во транспортот.
  • {{PD-USGov-PHS}} — за слики во јавна сопственост од Службата за јавно здравство на САД.
  • {{PD-USGov-POTUS}} — за слики во јавна сопственост од Извршната служба на Претседателот на САД.
  • {{PD-USGov-Treasury}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за државната благајна.
  • {{PD-USGov-USAID}} — за слики во јавна сопственост од УСАИД.
  • {{PD-USGov-USDA}} — за слики во јавна сопственост од Министерството за земјоделство на САД.
   • {{PD-USGov-USDA-ARS}} — за слики во јавна сопственост од Службата за земјоделско истражување.
   • {{PD-USGov-USDA-FS}} — за слики во јавна сопственост од Шумарска служба.
   • {{PD-USGov-USDA-NAL}} — за слики во јавна сопственост од Националната земјоделска библиотека.
   • {{PD-USGov-USDA-NRCS}} — за слики во јавна сопственост од Службата за заштита на природните ресурси.
  • {{PD-USGov-USGS}} — за слики во јавна сопственост од Геомерната служба на САД.
   • {{PD-USGov-Interior-USGS-Minerals}} — за слики во јавна сопственост од проектот „Минерали во вашиот свет“.
   • {{PD-USGov-Interior-USGS-NBII}} — за слики во јавна сопственост од Националната библиотека на дигитални слики за инфраструктура за биолошки информации (НБИИ).
  • {{PD-USGov-USIA}} — за слики во јавна сопственост од укинатата Информативна служба на САД.
  • {{PD-USGov-VOA}} — за слики во јавна сопственост од Глас на Америка [1].
  • {{PD-USGov-WPA}} — за слики во јавна сопственост од укинатата Управа за напредок во јавните градежни работи.
  • {{PD-US-patent}} — за слики во јавна сопственост издадени под регулативите за патенти во САД.
 • {{PD-WSMRM}} — за слики од Страницата на Музејот на Проектилната стрелачница Вајт Сендс.
Флорида[edit]
 • {{PD-FLGov}} — за слики создадени од владата на државата Флорида кои не подлежат на авторски права.
Минесота[edit]
 • {{PD-MGS}} — за карти и извештаи создадени од Геомерната служба на Минесота и пуштени во јавна сопственост; се бара припишување.
Тенеси[edit]
 • {{PD-USGov-TVA}} — за слики во јавна сопственост од Управниот орган на долината Тенеси.
Саудиска Арабија[edit]
 • {{PD-Saudi Arabia}} — фотографии, филмови, звучни и уметнички дела 25 години по нивното објавување, започнувајќи од датумот на објавување.
Сејшели[edit]

{{PD-Seychelles}} — за следниве видови дела:

а) фотографии and филмови and 25 години по нивното прво објавување;
б) звучни снимки 25 години по нивното создавање;
в) книжевни, музички и уметнички дела кои не се фотографии 25 години по смртта на авторот.
Сингапур[edit]
 • {{FoP-Singapore}} — за фотографии, и тн., на скулптури и дела од уметничка изработка кои се на јавно место или простории отворени за јавноста, како и за згради и макети на згради.
Сирија[edit]
 • {{PD-Syria}} — по сириските закони, фотографските дела уживаат заштита во траење од 10 започнувајќи од датумот на создавањето[2]. Бидејќи Сирија станала дел од Бернската конвенција во ноември 2004, [3], фотографските дела создадени од 1994 натаму подлежат на заштита во траење од 25 години започнувајќи со датумот на создавањето (минимален заштитен период определен од Бернската конвенција). Фотографските дела направени пред 1994 г. се во јавна сопственост.
Словачка[edit]
 • {{PD-SlovakGov}} — за слика во јавна сопственост во Словачка, јавни документи и тн.
Србија и Црна Гора (СРЈ)[edit]
 • {{PD-SCGGov}} — за службени дела на Србија и Црна Гора војавна сопственост, како државни симболи, поштенски марки, пари и тн.
Србија[edit]
 • {{PD-SerbiaGov}} — за службени дела во јавна сопственост во Србија, државни симболи, поштенски марки, пари и тн.
Судан[edit]
 • {{PD-Sudan}} — фотографии и филмови 25 години по издавање, започнувајќи од датумот на објавувањето.
Тајван[edit]

Видете #Република Кина погоре.

Тајланд[edit]
 • {{PD-Thailand}} — за дела од Тајланд со различни периоди на заштита, зависно од типот над делото, обично 50 по смртта на авторот или 50 години по објавувањето.
 • {{PD-TH-exempt}} — за дела кои не подлежат на авторски права во Тајланд, вклучувајќи закони и владини службени документи.
Таџикистан[edit]
 • {{PD-TJ-exempt}} — за службени документи (закони, пресуди, други текстови од правен, административен и судски карактер), како и нивните службени преводи; државни симболи и знаци (знамиња, грбови, награди, банкноти и тн.); известија за збиднувања и факти од информативен карактер; народни творби
Тунис[edit]

{{PD-Tunisia}}

Туниските закони n°94-36 (24 февруари, 1994) за литературно и уметничко сопствеништво велат:

 • Авторските права важат додека е жив авторот и 50 Грегоријански години, земено од 1 јануари од годината која следи по смртта на авторот...
 • Во случај на заедничко авторство, тогаш се брои од датумот на смртта на последниот преживеан автор...
 • Во случај на анонимни и псевдонимни дела, авторските права важат 50 години од денот на законско објавување на делото...
 • Во случај на фотографски дела, авторските права важат само 25 Грегоријански години броено од годината на создавањето на делото.
Турција[edit]
 • {{PD-TR}} — за дела чиј автор починал пред 70 години, и анонимни дела објавени пред 70 години.
Уганда[edit]
 • {{PD-Uganda}} — за дела кои задоволуваат еден од слениве критериуми:
а) фотографски дела 50 години по создавањето;
б) сметачки програми, аудио-визуелни дела и звучни снимки 50 години по објавувањето
в) книжевни, музички и уметнички дела објавени пред 1 јануари, 1954, чиј автор починал пред 1 јануари, 2004;
г) other works 50 години по смртта на авторот.
Узбекистан[edit]
 • {{PD-UZ-exempt}} — за службени документи (закони, решенија, одлуки и тн.) како и нивните службеи преводи; официјални сомболи и знаци (знамиња, грбови, ордени, банкноти и тн.); народни творби; соопштувања на дневни новости и актуелности со карактер на обична преф-конференција; резултати добиени со употреба на опрема превидена за производство без примена на креативна активност во директен однос со создавањето на поедичено дело.
Украина[edit]
 • {{PD-Ukraine}} важи за дела за прв пат објавени пред 1 јануари, 1951, и создавачот (ако е непознат) починал до тој датум). Ова е ефект од ретроактивниот Закон за авторски права на Украина од 1993 и правата од 50 до 70 години во 2001.). Конечниот заклучок е бр. 4 во Глава VI од Законот за авторски пава на Украина:

бр. 4. Од денот на кој законот стапува во сила, рокот на заштита, наведен во Член 28 од овој Закон и деловите 1 и 2 од Член 44 од овој Закон, важат во сите случаи со период на важење на авторските права од 50 години по смртта на авторот или периодот на важење на сродните права не истекол пред датумот на стапувањето на сила на овој Закон.

Украинските и советските дела кои се во јавна сопственост Украина споредова правило, се вп јавна сопственост 'само во САД ако биле во јавна сопственост во Украина во 1995 х, на пр.. ако се објавени пред 1945 г. и создавачот починал пред тоа, и немало заведени авторски права во САД (Ова е комбиниран ефект од ретроактивниот Закон за авторски права на Украина, учеството на Украина во Бернска конвенција во 1995, и на 17 USC 104A со критичен датум од 1 јануари, 1996.)

 • {{PD-UA-exempt}} за дневни новости и тековни настани кои претставуваат редовни информации од печатот; фолклорни дела; службени документи од политички, законодавен или административен карактер (закони, наредби, решенија, судски надоместоци, државни стандарди и тн.) издадени од државните власти, и нивни службени преводи; државни симболи на Украина, владини награди; симболи и знаци на владини органи, војската и други воени организации; симболи на територијални заедници; симболи и знаци на претпријатија, установи и организации; банкноти; возни редови, прегледи на ТВ и радио програми, телефонски именици и други слични бази на податоци кои не ги задоволуваат критериумите за оригиналност и за кои важи правото суи генерис (поединечно или посебно право).
Унгарија[edit]
 • {{PD-HU-exempt}} — за дела кои не подлежат на авторски права во Унгарија.
  • {{PD-Coa-Hungary}} — за грбови на градови во Унгарија.
Уругвај[edit]
 • {{PD-Uruguay}} — за дела во јавна сопственост според уругвајските закони (50 години по смртта на авторот).
Фарски Острови[edit]
 • {{Faroe stamps}} — за поштенски марки од Поштенската служба на Фарските Острови кои се во јавна сопственост.
Филипини[edit]
 • {{PD-Philippines}} — за филипински слики јавна сопственост со истечени авторски права или пуштени во јавна сопственост.
Финска[edit]
 • {{PD-Finland50}} — за фотографски слики во јавна сопственост во согласност со финските закони.
 • {{PD-Finland}} — за фотографски дела и други уметнички дела во јавна сопственост според финските закони. Исто што и {{PD-old-70}} за фински дела.
 • {{PD-FinlandGov}} — за закони, извештаи и решенија на фински функионери.
  • {{PD-Coa-Finland}} — за фински грбови на општини (кунта), окрузи (макунта) или административни и историски покраини (лени).
  • {{PD-FinlandStamp}} — за поштенски марки издадени пред 1 јануари, 1990.
 • {{PD-Raita}} — за записи од базата на податоци Раита.
Фиџи[edit]
 • {{PD-Fiji}} — за фотографии создадени пред најмалку 50 години.
Франција[edit]
 • {{PD-BnFMandragorePic}} — за дигитализирани верзии на стари слики од базата на податоци Мандрагора на Националната библиотека на Франција
 • {{PD-JORF}} — за владини текстови објавени во Службен весник на Република Франција (Journal officiel de la République Française) (или препечатени во Легифранс; белешка: не сите текстови на Легифранс се со истечени авторски права, многу други се под права со слободни лиценци, а понекогаш и под неслободни лиценци).
 • {{PD-JORF-nor-conso}} — со НОР (идентификационен број) и индекс за дополнетиот/изменетиот текст.
Холандија[edit]
 • {{PD-NL-gemeentewapen}} — грбови на (некогашни) општини, покраини и самата земја
 • {{PD-NL-gemeentevlag}} — за знамиња на (некогашни) општини, покраини и самата земја
 • {{PD-NL-Gov}} — за сите дела објавени на јавноста од или во име на државните органи, освен ако не е изрично назначено дека авторските права се задржуваат, или на општ правен начин, наредба или уредба, или на основа на поединечен случај за кој е има известие за делото или објавата за јавноста.
Хонг Конг[edit]
Хрватска[edit]
 • {{PD-Croatia-exempt}} — за дела кои не подлежат на авторски права согласно законот на Република Хрватска.
 • {{PD-Croatia}} — за дела чиј автор починал пред 1949 г. или објавени пред 1949 г. ако се анонимни (во јавна сопственост пред воведувањето на новиот закон во 1999 г).
Чешка[edit]
 • {{PD-CzechGov}} — за во јавна сопственост во Чешка, како службени дела, државни симболи и тн.
Чиле[edit]
 • {{PD-Chile}} — за дела во јавна сопственост според законите на Чиле (видете: Template talk:PD-Chile).
Швајцарија[edit]
 • {{PD-Switzerland-official}} — за службени документи, валута и патенти. Погледајте го шаблонот за повеќе детали.
 • {{PD-Switzerland-photo}} — for фотографии објавени во Швајцарија кои немаат индивидуален каратер кој се бара по закон за да подлежат на авторски права. Погледајте го шаблонот за повеќе детали, но користете го овој шаблон само во очигледни случаи, бидејќи дури и разумните луѓе може да не се согласни за индивидуалноста на една слика.
Шведска[edit]


Други[edit]

 • {{PD-Gutenberg}} — за слики од „Проектот Гутенберг“ кои се директно земени дела во јавна сопственост кои стојат на таа страница. Не сите дела и слики од оваа страница се во јавна сопственост, па затоа бидете внимателни. Видете Commons:Problematic sources#Project Gutenberg.
 • {{PD-JohnRogers}} — за слики од JohnRogers.info.
 • {{PD-PDFnet}} — за материјал од PDFnet.dk. Сиот материјал на оваа страница е пуштен во јавна сопственост.
 • {{1000Bit}} — за слики од 1000bit.net, но само за оние направени од Тицијано Гарути (Tiziano Garuti).
 • {{PD-Internationale}} — за снимки кои ја користат мелодијата на „Интернационалата“.
 • {{PD-Demis}} — за слики од картите во Демисовата галерија на примери; видете и Template talk:PD-Demis за објаснување.
 • ХХед/ЗВ-КфшефЪЪ – за медиски податотеки од хреезы..щфювщкшфюаш.рфтвду.10024.29298 Кфшефъ вфефифыую
 • {{PD-OpenClipart}} — за слики од Библиотеката на отворени клипарти. CC ЈД посветување.
 • {{PD-Acid}} — за екрански слики од пробните програмски збирки на Acid
Збирки на Конгресната библиотека во јавна сопственост[edit]
 • {{PD-Abdul Hamid}} — за слики од збирката Абдул-Хамид II.
 • {{PD-Bain}} — за слики од збирката Џорџ Грантам Бејн.
 • {{PD-Brady-Handy}} — за слики од збирката Бреди-Хенди.
 • {{PD-Detroit}} — за слики од збирката на Детроитската издавачка компанија.
 • {{PD-Harris-Ewing}} — за слики од збирката Харис и Јуинг.
 • {{PD-Highsmith}} — за слики од збирката Керол Хајсмит.
 • {{PD-Matson}} — за слики од фотографската збирка Џ. Ерик и Едит Метсон.
 • {{PD-National Photo Company}} — за слики во јавна сопственост од збирката на Националната фото компанија.
 • {{PD-USNWR}} — за слики во јавна сопственост од збирката на Американски вести и Известија од светот.
 • {{PD-Van Vechten}} — за слики од збирката Карл Ван Вехтен.

ГНУ-ови лиценци[edit]

Глава на ГНУ
 • {{GFDL}} — Лиценца за слободна документација на ГНУ
  • {{GFDL-1.2}} — за дела објавени конкретно под Лиценцата за слободна документација на ГНУ, верзија 1.2
  • {{GFDL-self}} — за дела реализирани согласно Лиценцата за слободна документација на ГНУ од нивните автори.
  • {{GFDL-en}} — за дела од англиската Википедија, таму изворно лиценцирани како ГЛСД (GFDL). GFDL за EN е малку поинаква, во тоа што е „предмет на одрекувања“.
  • {{GFDL-user}} — за дела на други корисници на Ризницата кои се под Лиценцата за слободна документација на ГНУ.
   • {{GFDL-user|lang}} — за дела од други проекти на Викимедија. lang е изборен параметар.
  • {{GFDL-user-w|код на проектот|назив на проектот|корисничко име}} — за дела објавени под условите на Лиценцата за слободна документација на ГНУ од нивните создавачи кога создавачите се други корисници на Википедија. Белешка: Променливата projectcode е назив на јазикот на месната Википедија на создавачот (на пр. "mk" за македонската Википедија, "de" за германската и тн.); Може да го содржи и називот на проектот, доколку не се работи за некоја википедија (т.е. „de:wiktionary“ за германскиот викиречник). Променливата projectname е името на проектот со зборови (на пр. „Македонска Википедија“, „Француски Викиречник“, и тн). Променливата username е корисничкото име на создавачот кое го користи на тој проект.
 • {{GPL}} — Општа јавна лиценца на ГНУ; Белешка: гледајте да избегнувате да ја користите оваа ознака како единствена лиценца за делото. ОЈЛ (GPL) е предвидена за сметачки програми, а не за медиумски податотеки.
 • {{LGPL}} — Ограничена општа јавна лиценца на ГНУ; Белешка: гледајте да избегнувате да ја користите оваа ознака како единствена лиценца за делото. ООЈЛ (LGPL) е предвидена за сметачки програми, а не за медиумски податотеки.
 • {{GFDL-OpenGeoDB}} — Images from http://opengeodb.de
 • {{GFDL-Landsat-Kashmir3d}}Кашмир 3Д Слики од http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/
 • {{Picswiss}} — Images from http://www.picswiss.ch/ (Белешка: Само сликите на Роланд Цумбил)
 • {{PolishSenateCopyright}} — Авторски права на полскиот сенат – потврдено е дека се под ГНУ лиценца
 • {{PolishPresidentCopyright}} — Авторски права на Претседателот на Полска
 • {{Pressefotos Die Gruenen}} — за слики од http://www.gruene.at/

Внимавајте: ГЛСД (GFDL) е непрактична лиценца за слики и кратки текстови бидејќи треба да се објави полниот текст на лиценцата за секоја слика. Ова е неприфатливо за печатените медиуми: за да се употреби една слика во весник, ќе треба да се испечати една цела страница само за ГЛСД лиценцата. Како решение за ова, користете двојна лиценца — GFDL и еквивалентна лиценца на Криејтив комонс како CC-by-sa-3.0 (видете подолу). Со ова вашето дело ќе биде употребливо слободно, но и лесно.

Слободни лиценци на Криејтив комонс[edit]

Погледајте ја и целосната табела на слободни лиценци на Криејтив комонс

Лиценца на Криејтив комонс
 • {{cc-by-4.0}} — Наведи извор 4.0
 • {{cc-by-sa-4.0}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 4.0
 • {{cc-by-3.0}} – Наведи извор 3.0
  • {{cc-by-3.0-au}} — Наведи извор 3.0 Австралија
  • {{cc-by-3.0-de}} — Наведи извор 3.0 Германија
  • {{cc-by-3.0-it}} — Наведи извор 3.0 Италија
  • {{cc-by-3.0-nz}} — Наведи извор 3.0 Нов Зеланд
  • {{cc-by-3.0-pl}} — Наведи извор 3.0 Полска
  • {{cc-by-3.0-pt}} — Наведи извор 3.0 Португалија
  • {{cc-by-3.0-ro}} — Наведи извор 3.0 Романија
  • {{cc-by-3.0-us}} — Наведи извор 3.0 САД
  • {{cc-by-3.0-nl}} — Наведи извор 3.0 Холандија
Сподели под исти услови
 • {{cc-by-sa-3.0}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0
  • {{cc-by-sa-3.0-de}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Германија
  • {{cc-by-sa-3.0-it}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Италија
  • {{cc-by-sa-3.0-cr}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Костарика
  • {{cc-by-sa-3.0-lu}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Луксембург
  • {{cc-by-sa-3.0-mk}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Македонија
  • {{cc-by-sa-3.0-nz}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Нов Зеланд
  • {{cc-by-sa-3.0-pl}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Полска
  • {{cc-by-sa-3.0-ro}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Романија
  • {{cc-by-sa-3.0-us}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 САД
  • {{cc-by-sa-3.0-nl}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Холандија
  • {{cc-by-sa-3.0-igo}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 3.0 Меѓувладини организации

Стари лиценци на Криејтив комонс[edit]

Следниве лиценци се застарени и заменети со понови верзии. Но сепак можат да се користат.

 • {{cc-by-2.5}} — Наведи извор 2.5
  • {{cc-by-2.5-nl}} — Наведи извор 2.5 Холандија
 • {{cc-by-sa-2.5}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.5 Unported
  • {{cc-by-sa-2.5-nl}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.5 Холандија, на холандска правна основа
 • {{cc-by-2.0}} — Наведи извор 2.0/2.1
  • {{cc-by-2.1-au}} — Наведи извор 2.1 Австралија, на законска основа на Нов Јужен Велс
  • {{cc-by-2.0-br}} — Наведи извор 2.0 Бразил
  • {{cc-by-2.0-es}} — Наведи извор 2.0 Шпанија
  • {{cc-by-2.0-it}} — Наведи извор 2.0 Италија
  • {{cc-by-2.0-nl}} — Наведи извор 2.0 Холандија
 • {{cc-by-sa-2.0}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0/2.1
  • {{cc-by-sa-2.1-au}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.1 Австралија, на законска основа на Нов Јужен Велс
  • {{cc-by-sa-2.0-br}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Бразил, на бразилска законска основа
  • {{cc-by-sa-2.0-de}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Германија, на германска законска основа
  • {{cc-by-sa-2.1-es}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.1 Шпанија, на шпанска законска основа
  • {{cc-by-sa-2.0-it}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Италија, на италијанска законска основа
  • {{cc-by-sa-2.0-nl}} — Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Холандија, на холандска законска основа
 • {{cc-by-sa-1.0}} — Наведи извор-Сподели под исти услови (Компатибилна со Wikitravel)
  • {{cc-by-sa-1.0-fi}} — Наведи извор-Сподели под исти услови, верзија за финските закони
 • {{cc-by-sa-2.5,2.0,1.0}} за мултилиценцирање како cc-by-sa-2.5, cc-by-sa-2.0 и cc-by-sa-1.0.

Лиценци за извори на Криејтив комонс[edit]

Лиценци за Копилефт Став[edit]

Копилефт
 • {{FAL}} — Free Art License, слободна лиценца објавена од Копилефт Став (Copyleft Attitude), важи за дигитални и недигитални уметнички дела. Со оваа лиценца „Free Art License“, одобрено ви е да го умножувате, распространувате и слободно менувате уметничкото дело, истовремено почитувајќи ги правата на изворниот создавач.'

FAL го препорачува Фондацијата за слободен софтвер: „Не заземаме став дека дека уметнички и забавни дела мора да бидат слободни, но доколку сакате да ослободите некое дело, ви ја препорачуваме лиценцата ‘Free Art License’.“

Разни слободни лиценци[edit]

 • {{PD-PDphoto.org}} — за слики од http://www.PDphoto.org: слободни за комерцијална употреба и правење на изведени дела доколку делата останат слободни.
 • {{MPL}} Мозила Јавна лиценца Верзија 1.1 (Mozilla Public License Version 1.1)
 • {{CeCILL}} — CeCILL лиценца, француска лиценца за слободен софтвер изработена да биде компатибилна со Општата јавна лиценца на ГНУ.
 • {{WTFPL}} — WTF Јавна лиценца Верзија 2
 • {{Beerware}} — Пивска лиценца (Ревизија 42) (Beerware-License (Revision 42))

Други слободни ознаки[edit]

Зелен симбол за авторски права
 • {{Attribution}} — Под авторски права, но за слободна употреба доколку се наведе праводржецот.
  • Ако вие сте автор на делото, ви препорачуваме да користите {{cc-by-3.0}}, наместо ова.
 • {{Copyrighted free use}} — Под авторски права, но праводржецот дозволува секому да го користи делото за било каква цел.
  • Consider using {{PD-self}} for your own work instead.
 • {{Copyrighted free use provided that|тука напишете услови}} — Под авторски права, но праводржецот дозволува делото да го користи секој за секаква намена, но под извесни услови. Белешка: пред да употребите ваква лиценца за вашето сопствено дело, прочитајте и разберете ја содржината на страницата Commons:Licensing. Ви препорачуваме да користите ГЛСД (GFDL) или една од слободните лиценци на Криејтив комонс наместо оваа.
 • {{BSD}} — BSD лиценца
  • {{BSDu|корисничко име}} — BSD лиценца со вметнување на корисник
  • {{BSD-2c-KDE|Author=name|Year=години}} — 2-клаузула BSD-изведена лиценца која ја користи KDE
 • Таканаречени „MIT лиценци“:
  • {{Expat| праводржец }} — Expat лиценца.
  • {{X11|автори или праводршци на авторски права }} — the X11 license, used by some software like Xfontsel.
 • {{Apache}} — Apache v2.0 лиценца
 • {{Free screenshot|license=free license}} — за екрански слики од незаштитени програми, или програми под слободна лиценца, или пак поинаку, следејќи ги правилата на Ризницата. Фактичката слободна ласиценца треба да се назначи како параметар во ознаката. (Видете {{Screenshot}} подолу за екрански слики од софтвер или оперативни системи заштитени со авторски права). Ако екранската слика прикажува оригинално дело од некој друг, проверете дали тоа е под слободна лиценца и назначете ја лиценцата со помош на посебна ознака. Ако на неа е прикажано ваше сопствено дело, тогаш напишете го тоа експлицитно и поставете ознака за лиценца по свој избот (од горенаведеното).
 • {{AerialPhotograph-mlitJP}} — слики од http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/
 • {{IPPAR}} — за слики од http://www.ippar.pt/
 • {{Bmz}} — сликите од http://www.bmz.amsterdam.nl/adam/index_e.html подлежат ан авторски права, но може да се користат ако се наведе изворот — Подрачна служба на Амстердам за заштита и реставрирација на историски градби и места (bMA)]. Ова важи само за сликите каде bMA не наведува некој друг извор.
 • {{Open Font}} — за фонтови и знаци под SIL Лиценцата за отворени фонтови

Неслободни лиценци[edit]

 • {{Copyright by Wikimedia}} — за слики со сите права задржани, во сопственост на фондацијата Викимедија, како на пример логотипите, и треба да се поставаат заедно со други ознаки.
Знак за предупредување

Следниве ознаки не се прифатливи за Ризницата. Сликите со овие ознаки ќе бидат избришани.

 • {{Copyvio}} — Кршење на авторски права. Оваа слика ќе треба да се избрише.
  • {{Screenshot}} — Екрански слики со авторски права. (Видете {{free screenshot}} погоре за екрански слики кои не се заштитени со авторски права.)
  • {{PD-CAGov}} — за слики од Државата Калифорнија, видете Template talk:PD-CAGov.
  • {{Fairuse}} — Содржини со авторски права кои може да се користат како „праведна употреба“, но бидејќи Ризницата не прифаќа содржини за „праведна употреба“, сликата ќе треба да се избрише. Погледајте овде за поподробно објаснение.
 • {{Noncommercial}} — Некомерцијални авторски права. Оваа слика ќе мора да се избрише.
 • {{Nonderivative}} — Заштитен статус кој не дозволува менување на сликата или податотеката. Оваа слика ќе мора да се избрише.
  • Тука спаѓа секоја „nd“ лиценца на Криејтив комонс.
  • {{NZCrownCopyright}} — Некои новозеландски министерства дозволуваат бесплатно умножување на нивните материјали во било кој формат и медиум, но под услов да се умножи верно на оригиналот и да не се користи во контекст кој би наведувал погрешно, што значи ова е неизводна лиценца.
  • {{PD-IndiaGov}} — информациите предвидени за јавна употреба по Законот за право на информации се во јавна сопственост. Обично страници со наставка *.gov.in и *.nic.in
 • {{ADRM2}} — "Against DRM 2.0". Доржи две важни клаузули: клаузула за сродните права и клаузула против DRM (Раководство со дигитални ограничувања, Digital Restrictions Management).
 • {{RomanianGovernmentCopyright}} — Авторски права на Владата на Романија; се користи само во новинарски/научен контекст.
 • {{FrenchMinistryOfForeignAffairs}} — Фотографии на Министерството за надворешни работи на Франција, за кои не се дозволува комерцијална употреба.
 • {{IRFCA}} — Фотографии од Клубот на обожаватели на индиските железници, Сите права задржани.
 • {{Members of the Riksdag}} фотографии од шведски пратеници, од http://www.riksdagen.se/. Не се дозволува комерцијална употреба.

Непознат карактер[edit]

Слободна лиценца?

Точниот карактер на овие лиценци е непознат. Може да бидат слободни лиценци, но може и да бидат нешто помеѓу чисто информативна белешка за дозволена праведна употреба и неизводна лиценца. Пред да подигнете слика под една од овие лиценци, најпрвин дознајте дали таа лиценца е слободна со тоа што ќе ги истражите правлата и релевантните закони, или ако го прашате праводржецот (тука има примери за такви барања), или обете, и ве молиме, споделете ги резултатите со нас, за да знаеме за во иднина.

 • {{PD-EEA}}Страница на EEA за медии под авторско право на Организацијата на американски држави кои можеби можат да се менуваат; се користи само во новинарски/научен контекст.

Ознаки за непотполни и отсутни информации за лиценца[edit]

 • {{no license|month=July|day=16|year=2018}} или едноставно {{subst:nld}} — Непознат статус на авторски права. Ова мора да се дознае, или во спротивно сликата ќе биде избишана. Ознаката се користи дури и кога сликата нема информации за лиценца, но подигачот тврди дека е негово дело. Подигачот веројатно мислел да ја стави под некоја слободна лиценца, но не назначил која.
 • {{no source since|month=July|day=16|year=2018}} или едноставно {{subst:nsd}} — Нема информации за извор или пак сликата е означена како под слободна лиценца, но информациите кои ги бара таа лиценца (или за да се потврди статусот) недостасуваат. Изворот мора да се наведе за да може да се потврди статусот на авторските права.

Други ознаки[edit]

Овие ознаки можат да се користат како додаток на горенаведените ознаки.

 • {{Kopimi}} — Кога праводржецот сака сликата/податотеката да му биде умножувана, менувана и распространувана.
 • {{Coat of Arms}} — за за грбови. Белешка: иако составот на грбот обично е во јавна сопственост (и може одново да се изработи без да се смета за „изведено дело“), секој даден уметнички приказ е уметничко дело само по себе, и затоа подлежи на авторски права. Задолжително проверете.
 • {{Insignia}} — за знамиња, грбови, печати и други официјални обележја.
 • {{FOP}} — за слики направени по правното изземање наречено „слобода на панорама“ (Panoramafreiheit)
 • {{Nazi symbol}} — за слики со симболи на нацистичката партија или слични на нив, особено свастиката. Употребата на такви слики е во голема мера ограничена во Германија и други земји. Статусот на авторските права мора да се назначи посебно.
 • {{PermissionOTRS}} — Овозможува лесно внесување на бројот на потврдата (ticket) за дозволи препратени на OTRS. Синтаксата гласи: {{PermissionOTRS|адреса на потврдата}}.
 • {{LOC-image}} — за слики од Конгресната библиотека
 • {{LOC-map}} — за слики од карти од Конгресната библиотека
 • {{ModernEgypt}} — за слики од Дигиталниот архив на Сеќавањата од современ Египет на библиотеката Александријана (статусот на јавна сопственост на секоја слика треба да се потврди!)
 • {{NARA-image}} — за слики од Истражниот каталог на Националниот архив на САД
 • {{PCL}} — за слики копирани од библиотеката Пери-Кастањеда (PCL) при Тексашкиот универзитет во Остин. (статусот на јавна сопственост на секоја слика треба да се потврди!)
 • {{Second Life}} — за екрански слики од Second Life
 • {{Trademarked}} — за логотипи.
 • {{Personality rights}} — Предупредување за права на личноста, за слики од препознатливо лице кое е живо или неодамна починато
 • {{Modifications-ineligible}} — за дела со мали измени. Изрично назначува дека измените не подлежат на авторски права.